4 Kapı 40 Makam

Hacı Bektaş-ı Veli Makalat isimli eserinde insanları dört sınıfa ayırmış ve dört kapıya yerleştirmiştir. Bunları dört unsur (anasır-ı erbaa) ile bütünleştirek
Devamını Oku...

Hünkâr Hacı Bektaş Veli'ye göre Abdal nedir?

“Evlı'yaya şundan dolayı 'abdal’ derler ki, kendisinden ilk yaratıldığı hamlık durumu olgunluğa dönüşmüştür. Onlar Tanrı'nın ahlakıyla ahlaklanıp bezenmişlerdir. ’Tanrı'nın huylarıyla huylanımz’ buyruğu
Devamını Oku...

Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin Makalat Eserine Göre Aleviler Tarikat Ehlidir Namaz kılmaz

Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Efendim insanları dört bölüme ayırıyor. Şeriat Kapısında yani Abid kölelerin Avam dediği topluluğu anlatıyor. Hemde Diyanet Çevirisi Makalatta bizim insanımız hemen diyor ki namaz bizde var mı bu kitap yazıyor değişmiş falan içine eklenmiş bunlar yanlış ve cahilce
Devamını Oku...

Gâdir-î Hum

Gâdir-î Hum (Arapça غدیر الخم Hum Gölcüğü) Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran Rabiğ Vadisi üzerinde Rabiğ şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın
Devamını Oku...

Balım Sultan Gerçeği

Bektaşi tarikatının Pir-i Sanisi yani İkinci Piri kabul edilir. Büyük saygı ve sevgi gören Balım Sultan aynı zamanda hakkında en çok spekülasyon yapılan onun sadece Yunanistan Dimetoka Russo (Ruşenler) Köyünde bulunan Seyid Ali Sultan Dergahı Postnişini iken 1501
Devamını Oku...

Bektaşi Tekkeleri 1826'ya kadar

Bütün Anadolu Balkanlar Orta Avrupa Arabistan Orta-doğuyu Osmanlı Devletinin her köşesini bir ağ gibi saran her 30 km. de 2 -3 günlük yolculukla ulaşılabilecek ve fütüveti irşadı yayacak bu
Devamını Oku...

Anadolu'nun Manevi mimarı Hacı Bektaş-ı Veli

Anadolunun Manevi mimarı, Osmanlı'nın Rumeli'ye yerleşmesinde ve genişlemesinde kültrümüzün ve soyumuzun yayılmasında yetişdirdiği öğrencileri ile beraber büyük katkıları olan XIII. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda
Devamını Oku...

Şamanlık

Şamanlık geçmişte Türk halkları arasında genel bir yaygınlık gösterir. Bu yüzden Bizans tarihçisi Menandros Türklerdeki Şamanlar üzerine bilgiler verir. Tarihçi Malala, Hun (Bulgar) Beyi Grod'un Hıristiyanlığa
Devamını Oku...

Şaman törenlerinde okunan manzum dualar

Ruhlara inanma, kâhinlik (önbilicilik) ve falcılığı da birlikte getirir. Hunlarda, Uygurlarda falcılık yaygındır. Uygurlardan kalan Irk Bitik Yazıtı kâhinlikle ilgilidir. Ne ki, kâhinlik ile falcılık salt Türklere özgü değildir. Eski ve orta çağlarda insanlığın genel arayışlarındandır. Eski Mısır'da, Yunan'da, Babil'de önbilicilik ünlüdür. Romalılar kendilerini bu gizeme
Devamını Oku...

Safran

Safran, tarih boyunca değerli bir bitki olarak medeniyetlerin çeşitli alanlarda faydalandığı, Mısırlı tüccarların, Gazzeli doktorların, Rodoslu ve Yunanlı Hetaerae adlı saray kadınlarının parfüm, merhem, maskara yapımı için vazgeçemedikleri şeylerin başında
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3960427

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı