Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında ölmüştür ama kesin değildir yani 13.yüzyılın yarısını ile 14.yüzyılın ilk çeyreği arasında yaşamıştır.

Yunus Emre’nin sanat anlayışı

Yunus Emre’nin sanat anlayışı, dini ve milli değerleri bağdaştırdığı mısralarında kendini gösterir; millileşen tasavvufa, Türkçenin en güzel ve en güçlü özelliklerini kullanarak tercüman olur.

Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışında dervişlik olgunluktur, aşktır; Allah katında kabul görmektir; nefsini yenmek, iradeyi eritmektir; kavgaya, nifaka, gösterişe, hamlığa, riyaya, düşmanlığa, şekilciliğe karşı çıkmaktır.

Yunus’un şiirleri inceIendiğinde, mesajın, duru bir Türkçe oIduğu görülür. Ama bazı şiirlerinde yabancı kelimeIerle, ya da bazı terimIerIe süslenen söyIeyişlerinde de doğaIdır ve haIka yakındır. Yabancı dil öğelerini, yerli yerinde kullanmış olduğundan, yadırganmamıştır. Söyleyiş bakımından, halkın diline çok yakındır.

Yunus Emre Hangi edebi döneme mensuptur

Yunus Emre, halk diliyle yazılan tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Orta Asyada Ahmed Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri; Türkistan, Horasan ve Anadolu’da yüz yılı aşan bir gelişimden sonra, en üstün seviyesine Yunus Emre’de varmıştır.

Yunus Emrenin yaşadığı dönemdeki Siyasi Hayat

Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmaya ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri’nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği’nin kurulmaya başlandığı dönemdir. Yunus Emre, uzun bir süre Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında çile doldurmuş ve dergâha hizmet etmiştir. Yunus’un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. yy’ın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. Böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.

Alıntı  Burhan Utkualp

İlginizi Çekebilir

Geçmişten Günümüze Türklerde Ölü Merasimi

Ölü merasimi Orhun Kitabelerinde var; Bilge Kağan Abidesinin güney cephesinde; Çinli Elçilerinde hazır bulunduğu Bilge Kağan babasının Ölüm töreninde, bütün halkın saçlarını
Devamını Oku...

Hz. Alinin sözleri

Kerem sahibi olan bir insan vadettiği zaman mutlaka va. Dini yerine getirir. Geçiktirmeksizin bahşiş ve armağnını emanetini
Devamını Oku...

Panatiokis Korakis ve güzel eşi Rena

Bornova’da yaşıyorlardı... Eski adıyla Burunova’da… “Osmanlı Rumu”ydular… Biz de Rum denilence akla hemen Yunanlı gelir… Oysa Rum, Helen ırkından değildir… Öz Anadolu
Devamını Oku...

Rosetta Taşı

Rosetta Taşı, Mihenk Taşı veya Reşit Taşı; Napolyon'un 1798 yılındaki Mısır Seferi'nde, kale yapımı sırasında rastlantı sonucu keşfedilen bir eserdir. Üç dilde yazılmıştır ve o
Devamını Oku...

Buran Bay-Buran Ata

Rusya Orenburg bölgesinde 16.yy. da yaşamış, bir Şifacı Doktor-Şaman Türbesi. Adı Buran-Ata. Arkaik Türk tedavi ve sağaltım yöntemlerini Otacı adı verilen Ocaklı Şamanlar yapardı.
Devamını Oku...

Suzan Suzi Türküsü

Çok severek dinlediğimiz Diyarbakır yöresinin çok sevilen türküsü Suzan Suzi'nin acıklı hikâyesini biliyor
Devamını Oku...

Kemah, Sultan Melik Türbesi

Dedem, ninem koynunda yattıkça benimsin, ey güzel toprak... Kemah, Sultan Melik Türbesi ve Beyler Kabristanı.
Devamını Oku...

Baba Marta nasıl merhametli olur?

Bu cumartesi günü Etnografya Müzesi'nde bulabilirsiniz. Büyükanne, favoritizm ve martenitsa hakkında hemen hemen her şey bu Cumartesi - 16.02.2019 tarihli müze dersinin konusu.
Devamını Oku...

Ahilik Haftası

Akıl ve ahlak İle çalışıp bizi geçen bizdendir” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve
Devamını Oku...

Anadolu Söylenceleri

Yine tanrıça Athena'nın bir kıskançlık krizi tutar Lidya’nın en güzel kızlarından biri olan Arakne ile zekâ, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası Athena’nın hikâyesidir bu.
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7662 Toplam Görüntülenme: 3380999

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı