Ramazanın yirmisekizinci günü 2 Haziran 2019

Ramazanın yirmisekizinci günü 2 Haziran 2019

Onbir ayın sultanı

Merhaba Yâ Şehr-i Ramazan

Günün Ayeti

“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?” (İnfitar/6,7,8)

Günün Hadisi

“Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, “Teravih”, 2; Müslim, “Salat”, 25)

Günün Duası

Eve girerken okunacak dua

“Allahümme inni es’elüke Hayrel-mevli ve hayre’l-mahreci, Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve alellahi Rabbina tevekkelna.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktı. Yüce rabbimiz Allah’a tevekkül ettik.” (Ebu Davud, Edeb, 103)

 

Bin aydan daha hayırlı

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi İslam’da en kutsal gecedir. Kadir Gecesi bir aydan daha hayırlıdır…

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede Yüce rabbimiz şeyle buyurmaktadır: “Doğrusu bir Kur’an’ı kadir Gecesi’nde indirilmişizdir. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir 1-5).

Kadir sözcüğü burada şu iki anlamda kullanılmış olabilir. Bunlardan biri, takdir anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhan Suresi’ndeki şu ayet destekliyor: “O gece katımızdan her hikmetli emir sadir olur.” Diğer anlamı ise, azamet ve şereftir. Bu husus, surenin “Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır” ayetinde ifade edilmektedir.

İslam şekilci bir din değil

Nasıl daha hayırlı olmasın ki, Allah’ın insanlığa son mesajı bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan almaktadır. Ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak Kur’an’ın inmeye başladığı bu geceyi ihya etmek Müslümanlara tavsiye edilmiştir.

Kadir gecesinin hangi gün olduğu konusunda birçok görüş ileri sürmüştür. Büyük âlimlerin çoğunluğunun görüşü, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu şeklindedir. O gece öyle bir gecedir ki Kur’an ayetleri Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kalbine inmeye başladığı gecedir.

İslam, hiçbir zaman dış görünüşü benimseyen, şekle önem veren şekilci bir din değildir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini bugünkü anlaşıldığı şekilde “Bir gecelik ibadetle bütün günahlardan arınılacak” görüşü ancak muttakiler, inanmış samimi Müslümanlar için geçerlidir. Ancak böyle insanların o gecedeki ibadetleri makbul olur ve Kur’an’ın nazil olduğu o ilk manaya erişebilir. Kadir Gecesi’ni hatırlayıp o geceyi imanla ve sevabını umarak geçirmek İslam’ın sağlam ve bir bütün olan terbiye metodunun bir yanını oluşturmaktadır.

Bu gecede neler yapılmalı?

Kadir Gecesi’ni, namaz kılarak, Kur’an-ı kerim okuyarak, tövbe istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka kabul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler.

Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar dua etmelidirler. Unutmayalım ki; özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir.

Haram belli helal belli

Dinimizde haram maddeler, fiiller belirlenmiştir ve onlardan kesinlikle uzak durulması istenilmiştir. Haram, dinen yasaklanmış olan şeylerdir…

Bir şeyin kesin “haram” olarak nitelenebilmesi için onu haram kılan delillerin hem sübut hem de delalet açısından kesinlik arz etmesi gerekir. Başka bir deyişle bir şeyin haram olduğunun söylenebilmesi için o konuda Allah’ın muradının kesin bir tarzda bizce bilinir olması gereği vardır. Bu da ancak manaya delaleti açık olan Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’e nisbeti kesin (mütevatir) olan sünnetle sabit olabilir.

Delaleti açık olmayan Kur’an ayetlerinin, delaleti açık olan ancak mütevatir derecesine ulaşmamış olan sünnetin yasaklık alanında getireceği hükme haram yerine “mekruh” denilir.

İşte haram çeşitleri

Dinen tespit edilmiş olan haramlar aynı düzeyde değildir. Dolayısıyla bunların değişik kategorilerde ele alınması gerekir:

 1. Kimlik oluşturma amaçlı haramlar: İslam’a aidatı gösterme ve Müslüman kimliğini oluşturma amacına yönelik konulmuş yasaklar bu cümledendir. Bunlardan bir kısmı Allah’tan başkasına kutsallık nispet edilmesi anlayışını ortadan kaldırmaya yöneliktir.
 2. Zararlı olması sebebiyle haram kılınan nesneler: Kur’an’da haramlar arasında sayılan örneklerdeki, kumar ve faizi bu tür haramlardan saymamız mümkündür. Bu ilkeden hareketle uyuşturucu kullanmanın haramlığı öncelikli olarak anlaşılmış olur. Bunların zararının ortadan kaldırılması mümkün olduğunda, helale dönüşmesi söz konusu olabilir.
 3. Pis ve iğrenç olan şeylerin haram kılınması: Dinimizde haram kılınan nesnelerin bir kısmı da pis ve iğrenç olan, tiksinti veren şeylerdir. Bunlar, kan, leş, dışkı gibi şeylerdir. Ayrıca leş ve pislik yiyen hayvanlar da pis sayılmaktadır.
 4. Sosyo-ekonomik yapının dikkate alınması sonucu yasaklanan nesneler: Bunların tipik örneği altın, gümüş ve ipeğin değişik alanlarda ve biçimlerde kullanımının yasaklanmasıdır.
 5. Saygınlık sebebiyle haramlık hükmünün konulması: Allah insanı saygın yaratmıştır. Bu itibarla insana ve onun manevi şahsına yönelik her türlü saldırı haram kılınmıştır. Temel insan hakları bu saygınlığın bir sonucudur. Bunlar Allah Teâla’nın lütfu olarak doğuştan vardır. Gerek hayatta gerekse öldükten sonra insanın vücuduna yönelik bir saldırı uygun görülmemiş, hiçbir organından bir şekilde yararlanmanın caiz olamayacağı sonucuna varılmıştır.
 6. Harama bulaşma yüzünden getirilen yasaklık hükümleri: Bir diğer açıdan haram, “haram li-aynihi” ve “haram li-gayrihi” diye ikiye ayrılır. Haramlık hükmü, haram kılınan şeyin özünde bulunan ir kötülükten dolayı ise, o şeye haram li-aynihi denilir. İçki, kumar gibi haramlar genelde bu kabildedir.

Derleyen Burhan Aytekin

Kaynaklar

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ramazan
 • http://m.nisanyansozluk.com/?k=ramazan
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Zek%E2t
 • http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0758.htm
 • http://www.kuranmeali.org/9/tevbe_suresi/60.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
 • Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen Yay.,Sy.435
 • Remzi Semercioğlu, Fahri Seril, Sözcü Gazetesi 16 Temmuz 2012, s. 12
 • Remzi Semercioğlu, Fahri Seril, Sözcü Gazetesi 14 Ağustos 2012, s. 12

İlginizi Çekebilir

Ramazan Ayının Altıncı günü 11 Mayıs 2019

Bir işe kesin karar vermek niyettir. Bir fiilin ibadet sayılması için o niyetle yapılması şarttır ve niyette önemli olan kalben buna karar vermiş
Devamını Oku...

Ramazanın yirminci günü 25 Mayıs 2019

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi İslam’da en kutsal gecedir. Kadir Gecesi bir aydan daha
Devamını Oku...

Ramazanın Onyedinci günü 22 Mayıs 2019

Oruç tuttuğu takdirde sağlığı büyük zarar görmesi muhtemel kimselerin önce tedavi olup daha sonra oruç tutmalarının uygun olacağı
Devamını Oku...

Ramazanın birinci günü 6 Mayıs 2019

İftar davetleri Osmanlı döneminde, şimdi olduğu gibi Ramazan’ın ilk günüyle beraber başlamıyordu. Oruç tutan insanların kendilerini ruhsal ve fiziksel açıdan oruca hazırlamaları ve
Devamını Oku...

Ramazan ayının yirmidördüncü günü 29 Mayıs 2019

Oruç tuttuğu takdirde sağlığı büyük zarar görmesi muhtemel kimselerin önce tedavi olup daha sonra oruç tutmalarının uygun olacağı bildirilmiştir. Hastalık halinde oruç tutulmamaya
Devamını Oku...

Ramazanın ondokuzuncu günü 24 Mayıs 2019

Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları
Devamını Oku...

Ramazan ayının yirmibeşinci günü 25 Mayıs 2019

Çocukluğumda Ramazan öncesi evimizde hazırlıklar yapılırdı. Annem evde temizlik yapar ve babam da ramazan da iftar sofrası için ekonomik gücünün doğrultusunda erzak alırdı. Bir ay
Devamını Oku...

Ramazanın ondokuzuncu günü 24 Mayıs 2019

Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları
Devamını Oku...

Ramazan Ayının Dördüncü günü 9 Mayıs 2019

Bütün dinler, vücudu ve ruhu temizleme amacıyla orucu emretmektedir. Bilim adamları da orucu, hastalıkların tedavisi amacıyla yüzyıllardır
Devamını Oku...

Ramazanın yirmisekizinci günü 2 Haziran 2019

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi İslam’da en kutsal gecedir. Kadir Gecesi bir aydan daha
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3960494

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı