Ramazanın yirmialtıncı günü 31 Mayıs 2019

Ramazanın yirmialtıncı günü 31 Mayıs 2019

Onbir ayın sultanı

Merhaba Yâ Şehr-i Ramazan

 

Günün Ayeti

“Ey insan, sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmekte, her dert ve bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan gönderen Allahü teâlâdır.” (Nisa/79)

Günün Hadisi

“Söz taşıyanlar (Cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremez.” (Müslim, “İman”, 168; Tirmizi, “Birr”, 79)

Günün Duası

Ölüm haberi duyulunca okunacak dua

“İnna lillahi ve inna ileyhi raci’un. Allahümmel-hıkhu bis salihin, Vahluf’ala zürriyyetihi filğabirine Vağfir lena ve lehu yevme’d-din. Allahümme la tahrimna ecrahu Ve la teftinna ba’dehu.”

Anlamı: “Biz Allah’a aidiz ve tekrar O’na döneceğiz. Allah’ım! Onu Salihlere ilhak etve neslinin yerine ona yardımcı ol, onu ve bizi din gününde bağışla! Allah’ım! Onun ecrinden bizi mahrum etme, onun arkasından bizi fitneye duçar etme!” (Nevevi, el-Ezkar, 132)

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Kökeni

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur’an’ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerlerden bahsedilir.

Kur'ân-ı Kerim'de Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek bir gecedir. Kur'ân'da şöyle tanımlanmıştır:

"Şüphesiz ki Biz Kuran'ı Kadir gecesinde indirdik. (Ey Resulüm!)Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler de inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi) [2]

Zamanı

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan ayının 27. gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

İlk vahiy

İslam inancına göre Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam dininin Peygamberi Muhammed'e Nur Dağı Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde, Nurdağı’ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır. Muhammed'in 610 yılından başlayarak, vefat ettiği yıl olan 632'ye kadar aldığı vahiyler Kur'an'ı oluşturur. İlk vahiy şu şekilde anlatılır:

Muhammed, bir sesin kendisini ismi ile çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı fakat taş ve ağaçlardan başka bir şey göremiyordu. Bu sırada her tarafı ansızın bir nur kaplamıştı; dayanamayıp bayıldı. Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği Cebrail'i gördü.

Cebrail O'na: "Oku" dedi.

Muhammed: "Ben okuma bilmem" diye cevap verdi.

Cebrail, Muhammed'i kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıktı ve "Oku" emrini tekrarladı.

Muhammed: "Ben okuma bilmem, söyle ne okuyayım" diye cevapladı.

Cebrail emrini tekrarlayıp üçüncü defa Muhammed'i sıktıktan sonra Alak Suresi'nin ilk beş ayetini Muhammed'e vahyetti: "Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir."

Meleğin arkasından Muhammed de bu ayetleri tekrarladı. Heyecanla mağaradan çıkarak evine doğru hızlıca gitmeye başladı. Yolda ilerlerken gökyüzünden bir sesin: "Ey Muhammed! Sen Allah'ın elçisisin, Ben de Cebrail'im" dediğini duydu. Başını kaldırdığı zaman, Cebrail'i gördü. Korku içinde evine vardı.

Eşi Hatice'ye: "Beni örtün, çabuk beni örtün" dedi. Bir müddet dinlenip heyecanı geçtikten sonra yaşadıklarını eşi Hatice'ye anlattı, "Korkuyorum Hatice, bana bir zararın gelmesinden korkuyorum", dedi.

Hatice, O'nu şu sözlerle teselli etti: "Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki, Yüce Allah, hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen, akrabanı gözetirsin. İşini görmekten aciz kimselerin işlerini yüklenirsin, Fakire yardım edersin. Misafiri ağırlarsın"

Hatice daha sonra bu durumu Varaka bin Nevfel'e anlattı ve Muhammed'i Varaka'ya götürdü. Varaka Haniflerdendi. Tevrat ve İncil'i okumuş, İbrani dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Muhammed'i dinledikten sonra: "Müjde sana Ey Muhammed, Allah'a yemin ederim ki sen İsa'nın haber verdiği son Peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Yüce Allah'ın Musa ve İsa'ya göndermiş olduğu Ruhu'l-Kudüs'tür. Keşke genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim... Hiçbir Peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin" dedi.

Derleyen Burhan Aytekin

Kaynaklar

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ramazan
 • http://m.nisanyansozluk.com/?k=ramazan
 • http://www.aksam.com.tr/asiri-sicakta-oruc-tutmamak-caiz--130419h.html
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Zek%E2t
 • http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0758.htm
 • http://www.kuranmeali.org/9/tevbe_suresi/60.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
 • Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
 • Suruç Salih, Peygamberimizin Hayatı, Nesil Yay., c. 1 s. 199, ISBN 975-408-020-8
 • Suruç, Salih (2005). Peygamberimizin Hayatı. İstanbul Nesil Yayınları. ISBN 975-408-019-4 c. 1 s.198-199.
 • Kadr Suresi (Diyanet Meali)
 • Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen Yay.,Sy.435
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Kadir_Gecesi

 

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayının yirmibeşinci günü 25 Mayıs 2019

Çocukluğumda Ramazan öncesi evimizde hazırlıklar yapılırdı. Annem evde temizlik yapar ve babam da ramazan da iftar sofrası için ekonomik gücünün doğrultusunda erzak alırdı. Bir ay
Devamını Oku...

Ramazan Ayının Altıncı günü 11 Mayıs 2019

Bir işe kesin karar vermek niyettir. Bir fiilin ibadet sayılması için o niyetle yapılması şarttır ve niyette önemli olan kalben buna karar vermiş
Devamını Oku...

Ramazanın Ondördüncü günü 19 Mayıs 2019

Bir kişi gerçekte kötü ise, cinayet işlemiş, hayatı haksızlıklarla geçmişse, bu kişiyi ahirete yolcu ederken “iyidir” demek
Devamını Oku...

Ramazanın Yedinci günü 12 Mayıs 2019

Allah, müminlere hitaben; “Ramazan, insanlar için bir rehber olan, ayırt edici ve yol gösterici açık deliller ihtiva eden Kur’an’ın indirildiği aydır” diye buyurur… Allah Teâla
Devamını Oku...

Ramazan ayının yirmidördüncü günü 29 Mayıs 2019

Oruç tuttuğu takdirde sağlığı büyük zarar görmesi muhtemel kimselerin önce tedavi olup daha sonra oruç tutmalarının uygun olacağı bildirilmiştir. Hastalık halinde oruç tutulmamaya
Devamını Oku...

Ramazanın Onaltıncı günü 21 Mayıs 2019

Ramazan’da her yerde davul çalınır. Günümüzde de bu gelenek hâlâ sürüyor. Eskinin davulcuları, yaptıkları işle adeta
Devamını Oku...

Ramazanın yirmiikinci günü 27 Mayıs 2019

“Fitre Vermenin Şartları ve Hükümleri” başlıklı yazımızda Fitre zekatının verebilmek ve fitre mükellefi olabilmek için şartlar, Fitre sadakası verebilecek kişinin özelliklerinin
Devamını Oku...

Ramazanın ondokuzuncu günü 24 Mayıs 2019

Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları
Devamını Oku...

Ramazan Ayının Dördüncü günü 9 Mayıs 2019

Bütün dinler, vücudu ve ruhu temizleme amacıyla orucu emretmektedir. Bilim adamları da orucu, hastalıkların tedavisi amacıyla yüzyıllardır
Devamını Oku...

Hoş geldin Bahar “Rûz-ı Hızır”

Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Lügat anlamı, yeşillik, çayır, çimen, taze fidandır. Günümüzde, Türk kültüründe yazın müjdecisi
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3964045

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı