Pomakların Etnik Bilinci

Pomakların Etnik Bilinci / Aydzhan Nevrezova By Edıtör – Posted On February 28, 2016 Posted In: Balkanlar, Bızım Seçtıklerımız, Bulgarıstan

Pomakların Etnik Bilinci

a Pomak Toplumunun Kimlik Sorunu

Balkanlarda, milliyetçiliğin aşırı ve agresif olarak yayılması, Balkan ulusların yüzyıllardır farklı kimlikle tanınmış, Müslümanlar aslında Türk olmadıklarını, kendi milletlerine mensup olduklarını, Türkçe’nin onların ana dilleri olmadığını farklı din veya kültüre sahip küçük gruplar için “Onlar aslında şudur, bu değildir”şeklinde tartışmalar başlamıştır. Bulgarlar Türk-Müslüman azınlığın isimlerini değiştirip “Türk olma utancından kurtuldunuz” diyordu. Aslında onlar bundan hiç utanmıyordu. Asıl Bulgarlar, Sırplar tarafından alay ediliyordu ve Bulgar olduklarını gizliyordular. Çünkü Bulgarlar Güneyde Helenleşmiş, Kuzeyde Romanileşmiş, Batıda Sırplaştırılmış ve Bulgaristan içinde Türkleştirilmiştir. Bulgarlar dili etnik kimliğin savunulması için tek bir unsur gibi görüyordu. Fakat daha sonra dil milli iddia için kullanılamadığında Bulgaristan’da yaşayan Türk ve Pomaklar’ın Türkleştirilmiş Bulgar oldukları ileri sürmeye başladılar.(1 )

Güneydoğu Avrupa’nın Müslüman nüfusu türdeş değildir. Etnik bakımından bunlar Arnavut, Türk, Pomak ve Çingene kısımlarından oluşmaktadır. Pomaklar Slav dili konuşan Müslümanlardır ve yaşadığı ülkenin dilini konuşmaktadır (Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya). Pomaklar ya etnik Türkü ya da yaşadığı ülkenin etnisitesine bağlı hissediyor. Bulgar tarihçiler Pomakları Bulgar, Türkler ise Müslüman olduklarını ileri sürmektedirler.

Pomak toplumu kendisi de Bulgar olduğunu kabul etmeyi zor görüyor, çünkü bu onların Müslüman olmadıkları anlamına gelecektir. Pomakların etnik kimliği çevredeki komşuların etnik kimliklerinden çok etkilenmektedir. Bulgaristan Azınlık İlişkiler şubesinde çalışan Tomova’ya göre Batı Rodop bölgesinde Bulgar arasında yaşayan Pomaklar, Bulgarlar tarafından asimile edilmekten korktukları için kendilerini Türk kimlikle belirliyor ve HÖH partisi için oy veriyor. Doğu Rodop bölgesinde Türkler arasında yaşayan Pomaklar Türkler arasında asimile edilmeye korktukları için kendilerini Bulgar kimlikle belirliyor ve genelde BSP partisi için oy veriyor.(2)

Bulgaristan’daki ve genel olarak Balkanlardaki Müslümanların dini bir tür ulusal mensubiyet belirleyen bir unsur olduğunu söylemek mümkündür.

Balkanlarda en tutucu etnik grub olan Pomakların milli kimliği din üzerinde kurulmuştur. Onların bilincinde Pomak ve Müslüman kelimeler iki eşit kavramlardır ve İslamiyet’i din ve uyrukluluk gibi görüyorlar. Osmanlıİmparatorluğunun yıkılmasından sonra yaklaşık 100 yıl süren politik baskılarının etkisi nedeniyle günümüzde bazı Pomaklar kendilerini Bulgar, Makedon veya Yunan gibi belirlemektedirler.

1990’lardan sonra Bulgaristan’da tanınan isim hakkı doğrultusunda Pomaklardan %70,9’u geri Müslüman isimlerini almıştır, %13,0’ı ise Bulgar ismiyle kalmayı tercih etmiştir.(3)

b. Pomak Toplumunun Etnodemografik Karakteristiği

Uzman verilerine göre Balkanlar’da Pomakların toplam nüfusu 500.000 civarında olduğu ve en büyük nüfus oranlarının- 150.000–200.000 kişi arasında- Bulgaristan’da olduğu tespit edilmiştir. Bulgar Milli İstatistik Enstitüsünün verilerine göre Pomakların, bu nüfusun 70.251’i Bulgar, 63.595’i Müslüman ve 25.540’ı Türk olduğunu belirtilmiştir. Pomakların kesin nüfus sayımının belirlenmesi güçtür, çünkü onlardan bazıları dini nedeniyle kendini Türk belirlerken, diğerleri ise dilleri nedeniyle kendini Bulgar gibi belirliyor.(4)

Bulgaristan’daki Pomakların büyük çoğunluğu Rodop Dağları bölgesinin Gotse Delçeve, Yakoruda, Ardino, Velingrad, Pazarcik, Smolyan illerinde yaşamaktadırlar. Genellikle şehirlerde Bulgarlar arasında yaşayan Pomaklar kendilerini Bulgarlarla özdeşleştirmektedirler.

Pomak nüfusunun en yüksek orana sahip sancağından birisi Smolan’dır ve burada %70 oranından fazla çoğunluğu oluşturmaktadırlar (117.000 kişi). Pomaklar, Blagoevgrad sancağında %16 (56.000 kişi), Kırcaali sancağında %7 (30.000 kişi) bir nüfus oranına sahipler. Kuzey Bulgaristan’da Pomak nüfusun en fazla göründüğü sancaklarından birisi Lovça’dır (%4, 9.000). (5)

1992 nüfus sayımları Pomakların 120.000’i İslam dinine mensup ana dilleri Bulgarca ve Bulgar oldukları belirtilmiştir. Yaklaşık 600.000’nın ana dilleri Bulgarca, İslam dinine mensup Türk olduğu belirtilmiştir. Diğer 65.000 kişi etnik kimliğini Pomak olarak belirtmiştir. Mart 2001 son nüfus sayımlarında Pomaklar’dan 83.000 kişi kendini Bulgar Müslüman’ı olarak tanıtmıştır.(6)

Pomaklar ayrı azınlık grubu gibi sayılmamasına rağmen ülkedeki %13 Müslüman nüfusunun ayrılmaz bir parçası olduğu gibi, Bulgarların %83 olan nüfuslarından bir parçası gibi de kabul ediliyor.(7)

c. Pomak Toplumunun Sosyal Durumu

Pomakların geleneksel iş tutumları sebze ve tütün üretimi, hayvancılık ve madenciliktir. Bulgaristan’ın geçiş süreci sırasında bu sektörlerinde yaşanan kriz sonucunda Pomakların ekonomik durumları gittikçe kötüleşti ve çoğu işsiz kaldı. Tütün pazarının daralması ve Rodop bölgedeki madenlerin kapatılması Pomak toplumunun temel gelir noktalarını da etkiledi.

Pomakların 1990’lı yıllarında yüzleştiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bulgaristan sınırları içerisine doğru göç etmeye başladılar. Pomakların toplumsal veya siyasi kuruluşları olmadığı gibi HÖH partisinin çerçevesi içinde çok az kişiyle temsil edilmektedirler.(8)

Hazırlayan: Aydzhan Nevrezova / Ankara – 2006

T. C. Gazı Unıversıtesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası İlişkiler Anabilim Dalı / Bulgar Yonetiminde Azınlıklar (1878–2004)

Kaynaklar

1..: Stoyu Shishkov: The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World, New Jersey: Princeton Univ. Pres, 1995, p.11. Pomakların etnik kimliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Madeleine Danova: “Transformation of Ethnic İdentity the Case of the Bulgarian Pomak’s”http://www.nationalismproject.org/books/bookrevs/lord.html

2..: Ali Eminov: Turkish and other …. , a.g.e., p.109. 222 Rodop-Bulgaristan Türkleri Tarihten Siliniyor mu?…a.g.e., s.8

3..: Sibel Turan: a.g.e., p.74-78. ; “Terror” Human Rights Dialogue: Cultural Rights (Spring 2005) in:http://ww.cceia.org/viewMedia.php/premTemplateID/8/prmID/5146

4..: Çınar: a.g.e., s.132. 1992 nüfus sayımlarına göre Pomakların toplam 250.000 nüfusu olduğu belirlendi.Bu nüfusundan 170.934’ü Sünni Müslümandır. Bkz: PIRVANOV: a.g.e., s.222.

5..: Çınar: a.g.e., s.133.

6..: Marushiakova: a.g.m., s. 53

7..:“Bulgarian Ethnic Model. A Pragmatical National Version of the Multy Ethnic Dialog”, Part II, Bulgaria Eyhnic Minorities Classification. http://members.tripod.com/crcs0/lgivl1-1.html

8..: Pırvanov: a.g.e., s. 223

 

Kaynak: http://pomaknews.com/?p=10080&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

İlginizi Çekebilir

Yüreğim'den Seçtiklerim, Beğendiklerim

Bazı değerli arkadaşlarım dostlarım sayfalarında dostluk günlerini kutluyorlar. Bende dostlarıma uymak istedim Arkadaşlık ile ilgili kısa bir hikâye Çölde yolculuk eden iki arkadaşın
Devamını Oku...

"İcad Edilmiş Millet; Yahudiler " ve "İcad Edilmiş Ülke; İsrail"

Meşhur "İcad Edilmiş Millet; Yahudiler " ve "İcad Edilmiş Ülke; İsrail" kitaplarının yazarı olan Ve Yahudi elitlerinin Tatar Türkü olduğunu iddia eden Tel Aviv Üniversitesi öğretim
Devamını Oku...

Hıdırellez, Hızır ve Yeşil George

Home / Makale / Masal - Destan - Efsane / Türk Tarihi ve Mitolojisi / Yazar Nuray BİLGİLİ Kategori Makale, Kültür & Sanat, Edebiyat, Masal - Destan - Efsane, Stratejik Araştırmalar
Devamını Oku...

Hacı Bektâş Velî Hazretleri Sünnî inançlı mıydı?

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı ve de, hem Prof. hem de Doktor Reşat Öngören, Derin Tarih adlı dergide yazdığı bir makalede, Hazret-i
Devamını Oku...

Hestia Kültü = Od Ana

* Romalılar'ın Etrüskler'den aldığı ve Hellen kültüründe bulunmayan dairesel yapı; * Ateşi beslemek; Saha (Yakut) Türkü ve Hestia Raibeleri; "İonya'da ocağa Histie denilir ve
Devamını Oku...

Elmalı’nın Mısır - Arap Kültürüne Armağanı

Mısır Bektâşîliği- Salih Çift Bektaşilik tarikatının tarihsel gelişimi açısından Abdal Mûsâ (ö. XIV. yy) ve Kaygusuz Abdal (ö.1444) son derece önemi haiz iki isimdir. Söz konusu
Devamını Oku...

“Kaybolan İzler – Güneydoğu’da geleneksel dövme ya da Dek ve Dak”, döğme

Halkbilimci Mümtaz Fırat’ın ince eleyip sık dokuyarak yazdığı “Kaybolan İzler – Güneydoğu’da Geleneksel Dövme ya da Dek ve Dak”, dövme sanatının etimolojisini ve zaman
Devamını Oku...

Ölünce yakılmak mümkün iş uygulamaya gelince imkansız

Krematoryum = Yakmalık Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bugün müdürlük binasının bulunduğu alanda, 1930'larda ölüleri yakmak için bir krematoryum bulunuyordu. Ancak Türkiye'de bir ilk olan
Devamını Oku...

Yunanistan İskeçe Müftülüğü 650 kurban keserek 2450 ihtiyaç sahibine ulaştırdı

17-09-2016 Ozan Ahmetoğlu İskeçe Müftülüğü, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği kurban bağışı kampanyasında 650 kurban keserek, 2450 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Konuyla
Devamını Oku...

Doğa Takvimi

Böcekler, ağaçlar, çiçekler bahara durdu; sıra bülbüllerde... Bugün bülbüllerin ötme zamanı! "Ezel bahar gelmeyince Kırmızı gül bitmezimiş Kırmızı gül bitmeyince Garip
Devamını Oku...

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 4170854

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı