Olaseh-Olaschin (Ulaş-Olaş) Meydan Muharebesi

323 yıl önce bugün

27.08.1696, 320 Yıl önce bugün...

Olaseh-Olaschin (Ulaş-Olaş) Meydan Muharebesi: Sultan 2. Mustafa, 2. Viyana kuşatması ile başlayan kötü gidişata son verip devleti tekrar eski kudretli günlerine döndürmek istiyordu. Hatta bu amaçla bizzat ordunun başına geçip seferlere katılıyordu. Avusturya üzerine yaptığı seferde Avusturya ordusunu günümüz Romanya-Sırbistan sınırındaki Olaschin'de bozguna uğrattı.

* * *

Pâdişâh Belgrad'a geldiği esnada Saksonya Prensi'nin kumandasındaki 40.000 yaya ve 20.000 atlı ve 100'ü aşkın toplu büyük bir düşman kuvvetinin Temeşvarı kuşattığı haber alındı Sivas Valisi Dursun Mehmed Paşa ordunun çerhacısı (öncüsü) ve Şam Valisi Osman Paşa da dümdar yani ardçısı idi. Pançova sahrasına geçilip askere 20 günlük umum zahiresi verildi ve sonra düşmanın Tuna üzerindeki Osmanlı donanmasına mümanaatları sebebiyle iptida Titel kalesi tarafına ve oradan da Laçka sahrası üzerinden Temeşvar''a gidilmesi kararlaştırılıp hareket olundu.

 Ulaş Muharebesi ve Prens Frederik'in mağlûbiyeti:

Tuna'nın ayaklarından olan Temeş nehri üzerine tonbazlardan iki köprü kurularak geçildi; Koca Cafer Paşa'nın gayretiyle düşmanın nehir donanması mağlûp edilip nehir yolu emniyet altına alındı: bu muvaffakiyetten dolayı Cafer Paşa'yı taltif eden padişah Titel’in alınmasını istedi bunun üzerine Cafer Paşa:

"Titel’in alınmasını benden bilin; ancak düşman kısm-ı küllisinin mağlûp edilmesi elzemdir bu, aradan kalkmadıkça Titel ve sair kale ve kasabaların alınması mümkün olsa da elde tutulması mümkün değildir" diye cevap verdiğinden Titel tarafına yani nehrin sağ tarafına geçilmeyip tahminen 70.000 kişilik bir kuvvet ile Temeşvar’ı muhasaraya gelmiş olan düşman üzerine gidilmesine karar verildi ve 9 günden beri muhasara edilen Temeşvar’ın imdadına yetişildi.

Evvelâ Temeşvar'ın tek yolu olan bataklık bir boğaz müşkilâtla düşmandan alındı ve sonra Ulaş (Bega) mevkiine çekilen Avusturya kuvvetleri yürüdü; Avusturya başkumandanı Saksonya Prensi Frederik'in maiyyetinde 10.000 atlı ve 20.000 yayası olup bütün kuvvetiyle Osmanlı ordusu üzerine yürüdü; yaptığı anî ve şiddetli taarruz defedildi ve yapılan mukabil harekâtla Frederik mağlûp edildi; düşman 15.000 kadar kayıp vermişti; maktuller arasında meşhur kumandanlardan Heisler de vardı; yine kumandanlardan Jorger de top parçasıyla ağır surette yaralanmıştı; bundan sonra düşman, asıl ordugâhlarına kadar takip olundu ve orada da galebe edilip takiplerine süvari kuvvetleri gönderildi (29 Muharrem 1108 / 25 Ağustos 1696). Bu muharebe esnasında Pâdişâhın bulunduğu Hırka-i Şerîf arabası dibine bir top yuvarlağı düşmüştü; bunun üzerine derhal bir saat zarfında oraya bir siper kazılarak pâdişâh içerisine alınmıştır.

Vezir-i âzam Elmas Mehmed Paşa'nın kardeşi Mustafa Paşa bu sırada şehit olduğundan burasının muhafızlığına Koca Cafer Paşa tayin edilip kal'aya lâzım gelen asker, mühimmat ve yiyecek konduktan sonra Belgrad'a dönüldü; Belgrad muhafızlığına da Cafer Paşa'nın yerine Konya ve Adana Valisi Acemzâde Hüseyin Paşa getirildi.

Kaynak: İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 3

·       Gökhan Karataş

·       Fotoğraf açıklaması yok.

·       Metin Sertbaş

·       27 Ağustos 2016

 

İlginizi Çekebilir

Ege Kıyılarının Kadim Dili

Limni (Lemnos) adasında bulunmuş bir yazıtın As halkı tarafından oluşturulduğundan 63 sayılı yazımda söz ettim. Bu halk sadece Limni adasında değil, tüm Ege adalarında ve
Devamını Oku...

Cevat Abbas Gürer

Cevat Abbas Gürer (1887, Niş - 4 Temmuz 1943, Yalova) büyük liderAtatürk'ün sır kátibi, karakutusu, yabancı ülkerle ilgili çok gizli görevler verdiği kişi,Türk Tayyare Cemiyeti'ni
Devamını Oku...

19 Mart 1920 Ankara'da İlk Meclis Toplantı Çağrısı

19 Mart 1920 = Ankara'da İlk Meclis Toplantı Çağrısı Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi üzerine İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri üzerine Mustafa Kemal PAŞA 19 Mart 1920'de
Devamını Oku...

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlk çocuk hastanesi olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuruluş
Devamını Oku...

Uç Beyliği - Uç Beylikleri

Uç Beyliği, Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhafaza ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yarı bağımsız beylikler. Bu aşiretlerin
Devamını Oku...

Battal-Nâme

destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gâzi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Asıl destan, VIII. yüzyılda, Emevî ‘lerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük
Devamını Oku...

Yıldırım Bayezıd

Yıldırım Bayezıd, Osmanlı kuruluş döneminin büyük padişahlarından ve Osmanlı Beyliğini bürokratik, kurumsal ve merkezi olarak devlet formuna getiren hükümdardır. Bu süreç, fetret
Devamını Oku...

Tarihte Bugün 10 Ocak 2017

1919 - İngilizler, Bağdat'ı işgal etti. 1921 - I. İnönü Muharebesi; Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu Yunan ordusu ile İnönü'de karşı karşıya geldi. Yunan ordusu
Devamını Oku...

Oğuzname

Türkler’in tarihi, devletçiliği, yönetim sistemi, dünya görüşü ve estetik zevkleri hakkında değerli bir kaynak olup özellikle sosyal-siyasal, tarihî-mitolojik, dinî-felsefî
Devamını Oku...

“Anı yaşa"

1953 İzmir doğumluyum. İTK 1970 mezunuyum. 1971-1973 E.Ü Fizik-Kimya'da, 1974-1978 İTBF'de okudum. 1980'den bu yana evliyim… İki oğlum var… Deli gibi kitap okumayı severim… Hayat
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3953412

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı