Nanna- Nannar - Sin - Ay Tanrısı

Sümerler'de Ay tanrısı Nanna'nın Semitik karşılığı Sin'dir. Özellikle Ur ve Harran'da çok önemli olan Nanna, Mezopotamya'daki göçebe halkların yaşantı biçiminin oluşturduğu bir geleneğin mirasıdır. MÖ. 3000'li yılların yarısından itibaren Irak'taki Ur şehri bölgeye egemen olmaya başlayınca ay kültü de yaygınlaşmıştır. Ayın safhalarındaki gözlenebilir matematiksel düzenlilik, kozmik olaylarla ay arasındaki ilişki, med-cezir dolayısıyla su ile ilişkisi, özellikle dolunaydaki psikolojik etkileri, göçebe çobanlar için gece aydınlatıcı özelliği, dolunay ve hilal arasındaki safhaların kendiliğinden var ve yok olma imgesini çağrıştırması gibi pek çok doğal fenomenin ''sihirli'' etkisi ile ay çok erken dönemlerden itibaren ilahi bir güç olarak kabul edilmiştir.

Hilal hali eril, dolunay hali dişil kabul edilmiştir. Hilal halindeki görünüşü boğa boynuzu ile benzeştirilmiş ve erkek virilitesinin (canlılık enerjisi) sembolü olarak kabul edilmiştir. Ayın hilal halini ifade eden Yerak (fallus) kelimesi antik Ortadoğu'daki bazı şehir adlarında kullanılmıştır. İsrail'deki Beyt Yerak ve Yeriko (Jeriho- Eriha ), Irak'taki Erek gibi şehirler ay kültünün egemen olduğu şehirler olup ayın muhtemelen Sümerce kökenli karşılıklarından olan söz konusu kelime ile adlandırılmıştı. Anadolu'daki Urfa ve Harran'da da ay kültü çok önemliydi. Büyük ihtimalle Urfa sözcüğünün dibinde Yerikha (Urukha) sözcüğü yatmaktadır. İsrail Oğulları'nın ataları (Terah, Serug, Laban) olan pek çok figürün şahıs adları Kuzey Suriye'deki ay kültüne ait isimler gibi görünmektedir. Herhalde İsrailliler'in uzak geçmişinde ay kültü oldukça etkiliydi.

Ayın özellikle karanlık olduğu zaman (Sümerler'de bubullu) uğursuz kabul edilir ve o dönem aya ait bazı tabusal ritüeller yerine getirilirdi. Yahudilik'teki Şabat geleneği ve kutlamaları orjinalde Sümerler'de ayın haftalık periodlarına denk düşen Şabattu gününün devamıdır.

·       Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş

·       Kürşat Demirci

·       Görsel: Ay Tanrısı Nanna- Nannar ve simgesi hilal

·       Seher Bilhan Sürme

·       19 Mart 2019 

İlginizi Çekebilir

Şarkı ve Türkülerimiz

Ah şu türküler, türkülerimiz! Ana sütü kadar sıcak, ana sütü kadar temiz! Ne zaman olursa olsun, hangi şartlar altında bulunursa bulunsun: neşesini, çilesini ak kağıt üzerine yazan,
Devamını Oku...

Ayak esnafı ve satıcıları

Ayak esnafı ve satıcıları, büyük İstanbulun günlük hayatının tuzu biberidir; İstanbulun kendine hâs alâmeti farikalarıdır, sokaklarının sesidir. Ve büyük İstanbul, asırlar
Devamını Oku...

İslamiyet Öncesi Türklerde Ölü Gömme Adetleri

İslamiyet öncesi Türklerde can ve ruh “tin” (nefes) sözcüğüyle ifade edilirdi. Ölüm ise ruhun bedenden ayrılması şeklinde yorumlanırdı. Eski Türk inanışında ruh bedeni yalnızca
Devamını Oku...

İslam Peygamberinin Ardından Hilafet Hareketi’nin İlk Yarım Yüzyılına Bir Bakış

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in hayatını kaybetmesinin ardından miras bıraktığı İslam Devleti’nin yönetiminin ilk kısmını “Dört Halife” dönemi
Devamını Oku...

Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin Makalat Eserine Göre Aleviler Tarikat Ehlidir Namaz kılmaz

Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Efendim insanları dört bölüme ayırıyor. Şeriat Kapısında yani Abid kölelerin Avam dediği topluluğu anlatıyor. Hemde Diyanet Çevirisi Makalatta bizim
Devamını Oku...

Yörük ve Yörük Göçü…

Yörük göçte geçit vermeyen Toros dağlarina tırmanmaya başlayınca, göç zorlaşır. Kalsa da atının nalları yolda, yırtılsa da ayağındaki çarığı, yüklü deve dinlenmez der
Devamını Oku...

Roman Ruins of Volubilis, Morocco

Yakındaki kutsal şehir olan Moulay Idriss Zerhoune'den ve vadi boyunca daha yüksek noktalardan görülebilen Volubilis, Fez İmparatorluk Kentleri ile Meknes arasında bulunan ve buğday
Devamını Oku...

Kırkmak---Kırklamak--Kırk Uçurmak--Kırk İkindi

Koyun Kırkma makası ile çocuğun saçlarını kesiyor. Türklerde Kırkmak, kesmek anlamında kullanılan bir kelime Muhtemelen Kırk Ritüelleri ile de alakası var. Yeni bir başlangıç ya da
Devamını Oku...

Kral Tutankhamun'a Ait Strateji Oyunu

Antik dünya aslında düşündüğümüz kadar uzak değil bize. Gelenekler, alışkanlıklar ve kültür devamlılık gösterip günümüze
Devamını Oku...

Türk Tuva Şamanı (Göz Boncuğuna dikkat)

Göz simgesi tüm kültürlerde kullanılan, mitolojik ve dinsel bağlamı olan bir ikonografidir. En arkaik anlamı Tanrıçanın ya da Tanrının Gören ve Gözeten Gözüdür. Bu sembolü
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3964006

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı