Kırım muhacirlerinin Gelibolu Sancağında Batacık ve Sasan köylerine yerleştirilmeleri

Konu: Kırım muhacirlerinin Gelibolu Sancağında Batacık ve Sasan köylerine yerleştirilmeleri mümkün olmayınca. Edirne eyaleti Lüleburgaz ve Hayrabolu kazalarında münasib yerlere iskan teşebbüsleri ve en sonunda Bergos Kazası Beyaz ve Ahur Köylerine yerleştirilmeleri kararı…

Edirne Valisi Süleyman Paşa hazretlerine.

Kırım muhacirlerinden; 120 hane, 400 nüfusu mukaddemce li-ecli’l-iskan Gelibolu Sancağına sevk ve i’zâm olunmuş ise de henüz iskan ettirilmeyip, misafireten ikamet olunmakta olduklarından, liva-i mezkur dahilinde Batacık ve Sasan nam karyelerde ve olmadığı halde, Edirne eyaletinde Bergos ve Hayrabolu kazalarında bulunan hâlî ve münasip mahallerde iskan ve tavattunları hakkında, muhacirin-i merkumdan Hoca Feyzullah ve Abdurrahim efendiler tarafından mukaddem ve muahhar vuku bulan istidâ üzerine, muhacirin-i merkumenin münasip bir mahalde iskânları emrinde karar-ı ahire ve talimat-ı cedide ahkamına tevfikan ifa-yı muamele-i lazimeye himmet olunması makam-ı senaveriden bi’d-defâat iş’ar kılınmış ise de henüz icabı icrâ ve bir gune cevabı isrâ olunmadığından te’kidi hususu bu kere bâ-arzuhal istidâ olunmuş ve bunların iskanlarına elverişli olan Bergos’da Beyaz ve Ahur Karyeleri meraları, “âhârın taht-ı tasarrufundadır” deyu hilaf-ı vaki mahallinden iş’ar vuku bulması üzerine kendilerine cevap verilmiş ise de mezkur meralar kimsenin uhdesinde olmayan, hâlî mahal idüğü anlaşıldığı beyanıyla iktiza-yı halin icrasıyla, mezkur meralarda iskanları hususuna ruhsat itâsı istida kılınmış olduğuna ve zir-i cenah ü müstezimü’l-felah-ı cenâb-ı mülûkâneye dehalet eden bu mâkule aceze muhâcirinin bir an akdem iskanlarının icrasıyla istihsâl-i huzur ve rahatları esbabının istikmâli-i lâzimeden olduğu halde bunların şimdiye kadar iskan olunmamaları, doğrusu nâ-revâ göründüğüne binaen mukaddem ki iş’ar vechile bunların behemehal münasip bir mahalde iskanları zımnında iktizasının icrâ ve inhâsı hususuna himem-i behiyyeleri der-kâr buyurulmak siyâkında şukka.

Hicri: 21 Zilhicce 1277/ Miladi: 30 Haziran 1861

            Zeki Özkan, Mustafa Gultekin

İlginizi Çekebilir

Rusya, Türkiye'nin Şanghay Beşlisi'ne girmesine olumlu bakıyor

21 Kasım 2016 Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin Şanghay Beşlisi içinde yer alması, çok rahat
Devamını Oku...

İskeçe Hemitli köyünde Osmanlı Camii

İskeçe Hemitli köyünde bir Osmanlı Camii tadilatını
Devamını Oku...

Budin Beylerbeyi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa

Şehadetinin 332. Yilinda Son Budin Beylerbeyi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşayi rahmet ve saygiyla aniyoruz… (1616 - 2 Eylül 1686) aslen yeniçerilikten yetişmiş bir askerdir. 1669 yılında
Devamını Oku...

'Seçimler Adil, Hür ve Demokratik Bir Şekilde Gerçekleşmiştir'

11 Aralık 2016 Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Sözcüsü Buyar Osmani açıklamalarda bulundu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte siyasi parti sözcüleri
Devamını Oku...

Coğrafyamızda bizimle beraber Barış ve Huzur dolu bir gelecek diliyoruz…

Alıntı: Gökhan Karataş   Yaklaşık 5 asırdır Köprüler, Arastalar Camiler Medreseler vs. ile Süslediğimiz Soydaşımızla zenginleştirdiğimiz bu Coğrafyada Saraybosna'da yankılanan
Devamını Oku...

Yunanistan'ın doğalgaz şirketinin özelleştirilmesi sonuçsuz kaldı

01 Aralık 2016 Yunan Doğalgaz İletim Sistemleri İşletmesinin (DESFA) özelleştirilmesine ilişkin müzakereler sonuçsuz kaldı. Yunanistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada,
Devamını Oku...

"Ay ve Yıldız"ı daima "Kurtuluşun sembolü" 3

Hikmet Efrahim "Bulgaristan’lı Türkler Köprü Olmaktan Usanmıştır!" Bulgaristan’lı -Türklerin gerçeği - 3. Bölüm  "Ay ve Yıldız"ı daima "Kurtuluşun sembolü" olarak görmüş
Devamını Oku...

Tenkit ve terörizm sarkacında İslamofobi

19 Ocak 2017 Hollanda’da Enschede camisine yönelik saldırının “terörist” bir faaliyet olarak tanımlanmış olması, İslamofobiyle hukuksal mücadelede bir kırılma noktası olarak
Devamını Oku...

Kosova'da Erken Seçimler Kaçınılmaz

15 Kasım 2016 Muhalefet,  erken seçimlerin yapılmasını kararlılıkla talep etmeyi sürdürüyor. Muhalefete göre,  şimdi sandık başına gidilmesi için birçok nedenler var. Konuyla
Devamını Oku...

22 Kasım 1879'da, "1879 Kararnamesi"

Osmanlı aldığı paraları savurdu. Ödeme kabiliyeti bitti. Ama paraya da ihtiyacı vardı… Osmanlı tahvillerine kimse 25 kuruş vermiyordu. Düşünüldü taşınıldı. 22 Kasım 1879'da,
Devamını Oku...

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3953454

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı