İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri

Türkler, ilk defa Orta Asya’da Tarih sahnesine çıkmış, daha sonra Anadolu’ya akın akın göç ederek pek çok devlet veya beylik kurarak, Selçuklular, Osmanlı Devleti ve son olarak bugünkü Türkiye Cumhuriyetini oluşturmuşlardır.

Orta Asya’da geniş bölgelere hâkim olan Türkler, İslamiyet öncesinde de büyük ve güçlü devletler oluşturmuş ancak ömürleri hep kısa olmuştur. Bu konu başlığı altında Orta Asya’da hâkimiyet kurmuş ilk Türk topluluklarına ve devletlerine değineceğiz. İskitlerle başlayan Türk tarihi (bilinen ilk Türk topluluğu); ileriki zamanlarda Hunlar, Göktürler, Uygurlar gibi pek çok devlet kurmuş, pek çok savaşa ve destana imza atmıştır.

Sakalar (İskitler)

ü  Bilinen ilk Türk topluluğudur. (Devlet değil, topluluk olarak kalmışlardır.)

ü  Orta Asyanın batısı, Hazar ve Karadeniz çevresinde yaşamışlardır.

ü  Hayvancılık ve madencilik temel geçim kaynağıdır.

ü  Altın elbiseli adam heykeli bu döneme aittir.

ü  Alper Tunga ve Şu destanları vardır.

ü  Tomris: kadın komutan Amazaon: Kadın savaşçı

ü  Ahiret inancı görülür. Eşyalı gömülme

ü  Balbal (mezar taşı) görülür. İnsan suretinde.

Büyük Hun Devleti (Asya Hun)

ü  Bilinen ilk Türk Devletidir.

ü  Kurucusu: Teoman. En parlak Dönem: Mete Han

ü  Mete Han ilk kez Türkleri bir bayrak altında topladı.

ü  Asimile olmamak Çin’i doğrudan topraklarına katmadı. Dolaylı olarak yönetti ve vergiye bağladı.

ü  İlk düzenli Türk ordusunu (M.Ö 209) kurdu ve orduda onluk sistemi uyguladı.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri

Yıkılma Nedenleri:

ü  Beyler arası mücadele ve taht kavgaları

ü  Çin entrikaları

ü  Ekonomik sıkıntılar

– Çin hâkimiyetinde yaşamak istemeyen Hunlar batıya doğru göç etti ve Kavimler göçünü başlattı.

Avrupa Hun Devleti (Batı Hun)

ü  Merkezi: Macaristan – Etzelburg

ü  Kurucusu: Balamir, En parlak Dönem: Attila (Tanrının kırbacı)

ü  Avrupanın büyük bir kısmını fethetti.

ü  Doğu ve Batı Romayı vergiye bağladı.

ü  Yıkılma Nedenleri:

ü  Taht kavgaları

ü  Dış baskılar (Roma, Bizans, Çin)

ü  Hun nüfusunun yetersiz olması

ü  Yeni göçlerle beslenememesi

1. Göktürk Devleti

ü  Merkezi: Ötüken

ü  Kurucusu: Bumin Kağan, En parlak Dönem: Kapgan Kağan

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri

– Çin baskısı ile devlet yıkıldı. 50 yıllık Çin esareti yaşadılar. Bağımsızlık mücadelesi verildi. (Kürşad Olayı.)

II. Göktürk Devleti

ü  Kurucusu: Kutluk İlteriş Kağan, En parlak Dönem: Bumin Kağan

ü  Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir.

ü  Bağımsızlık mücadelesi ile kurulan ilk Türk Devletidir.

ü  İlk Türk Alfabesini yaptılar.

ü  İlk Türkçe yazılı eserleri verdiler.

ü  Sasanilerle işbirliği yapıp Akhunları Yıktılar.

ü  Sonra Bizanslılarla işbirliği yapıp Sasanileri yıktılar.

ü  Bozkurt ve Ergenekon destanları var.

ü  Göktürk Yazıtları=Göktürk Kitabeleri=Orhun Yazıtları=Orhun Abideleri

ü  İlk Türkçe yazılı eser, İlk Türkçe tarihi eser,İlk Türk siyasetnamesi,Sosyal Devlet anlayışı hepsi bu kitabelerde bahsedilen konulardır.

ü  Bir başka Türk boyu olan Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

– Ulusçu, benliğine sahip çıkan bir Millettir.

Uygurlar

ü  Göktürkleri yıkıp Ötükene hâkim oldular. Merkezi sonra Karabalgasuna taşıdılar.

ü  Budizm ve Manihizm dinini kabul ederek din değiştirdiler. (Dini Hoşgörü)

ü  Et yemeyi ve savaşmayı yasaklar.

ü  Savaşçı özelliklerini kaybettiler.

ü  Tarım yapmak gerekli olduğundan yerleşik hayata geçtiler.

ü  Ayrıca tapınak da inşa ettiler.

ü  Ağırlıklı olarak Tarım ve Ticaret ile uğraştılar.

ü  Mimari yapıları vardır.

ü  Fresk (Duvar Resmi), Minyatür ve Çini (Duvar süsleme) sanatı görülür.

ü  Matbaayı kullanan İlk Türk Devletidir.

ü  Yazılı kültür gelişmiştir. Töreyi ilk kez yazılı hale getirdiler.

ü  Türeyiş ve Göç destanları vardır.

ü  Sine Uşi ve Karabalgasun yazıtları Uygurlara aittir.

ü  Vergi sistemini kurdular.

ü  Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular.

ü  Alfabe: 18 harfli Uygur alfabesi (Soğd kökenli)

ü  İbadet dilleri Türkçe (Benliklerini korudular.)

– Kırgızlar bu devlete son verdiler.

Kırgızlar

ü  Sürekli Orta Asya’da kaldılar.

ü  Göçebe yaşadılar ve hayvancılıkla uğraştılar.

ü  Manas Destanı Ç Dünyanın en uzun destanı.

ü  Moğol egemenliğine giren ilk Türk boyu

ü  Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir.

Türgişler

 

·       Ders Notları

·       24 Mayıs 2016

https://www.kpssweb.com/

İlginizi Çekebilir

Merneptah Steli...

" Mısır Mitolojisi." Merneptah Steli (veya İsrail Steli, Merneptah Zafer Steli) — Antik Mısır kralı Merneptah (iktidar: MÖ 1213 - MÖ 1203) tarafından yazdırılan ve arka yüzündeki
Devamını Oku...

Macaristan Turan Kurultayı

Macar-Turan Derneği tüm Türk kardeşlerimizi dünyanın en büyük turan kutlaması Kurultay’a beklemektedir! Ülkelerini temsilen (on yedi ülkeden) katılan heyetlerin yanı sıra, bu gelenek
Devamını Oku...

Üzeyir Hacıbeyov (Hacıbeyli)

Sovyet Döneminin tüm coğrafyasında en önemli birkaç müzisyeni, müzik bilimadamından biriydi Üzeyir Hacıbeyov (Hacıbeyli)... Yaptığı 300’ün üzerinde eserleri arasında Rus
Devamını Oku...

5 Haziran 1915

5 Haziran 1915. Düşman dünkü büyük taarruzda bombardıman sonucu terk ettiğimiz bazı ileri mevzileri ele geçirdi. 25 Nisanın kahramanlarından Ezineli Yahya çavuş düşmandan bazı
Devamını Oku...

Tarihte Bugün 29 Aralık 2016

1921 - İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti. 1964 - Süleyman Demirel, AP'nin ilk genel başkanı Ragıp
Devamını Oku...

İlk Türkler (M.Ö.4000 - M.Ö. 2000)

Daha önceki yazımızda (Milletlerin Doğuşu -2-) Türk isminin çıkışı ve ilk Türkler kısmını işlemiş ve Türk Dünyasına bir giriş yapmıştık. Şimdi Türk Medeniyetlerine ışık
Devamını Oku...

Tarihte Bugün 24 Ekim 2016

1857 - İlk futbol kulübü, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde kuruldu. MÖ 300-200 yıllarında Çin'de ortaya çıkan ve günümüzdeki futbolla benzerlikler taşıyan Cuju, oynanış
Devamını Oku...

Tarihte bugün 22 Ekim 2016

1600 - Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti. Satırcı Mehmed Paşa iki yıldır hiçbir askeri başarı kazanamamıştı. Bu süre içinde bazı Osmanlı kaleleri
Devamını Oku...

Dünyanın En Güzel Bayrağının Mitolojisi

Sevgili Emel Esin'e göre bayrağımızın ilk görünümleri, Türklerin de atası sayılan Chou devrinde, (M.Ö. 1028-281) ortaya çıkmaya başlamıştır. O dönemden itibaren Göktürkler ve
Devamını Oku...

Balat Kapısı

Kapının Bizans zamanındaki adı Vasiliki Pili’dir. Hünkâr Kapısı anlamına gelmektedir. İmparator ve ailesi Haliç tarafından deniz yolu ile Blakherna Sarayı’na gelmek istediklerinde bu
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7667 Toplam Görüntülenme: 3703714

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı