Fethülislam Kalesi Gladova Kladovo Sırbistan

Vidin'in ilerisinde, nehrin kıvrıntı yaptığı yerde, sağ sâhilinde büyük kaleyi hâvî askerî bir mevkidir. Kale, Kânûnî Sultan Süleyman zamânında yapılmıştır. Diğer bir adı Kladve olarak geçer. Sırbistan’ın, Bor İli’ne bağlı Kladovo İlçesi’nin birkaç kilometre batısında bulunur. Ortaçağ’da Sırbistan’ın bu bölümünün fethinden sonra Türkler Kladovo şehrine "Barış Kapısı” anlamına gelen Fethülislam ismini verdi.

“Târih-i Cevdet”, kalenin bulunduğu sahada bir kale, câmi, bir hamam ve kale dışarısında üç-beş yüz kadar büyük dükkân bulunan bir kasaba olduğu, birkaç orduyu alabileceği, düz bir sahra kenarında olduğu, câmi ve çeşme târihlerinin I. Mahmut'a âit olduğu işâret edilmiştir. Fethülislam Kalesi üç asır oyunca Tuna kenarında mühim rol oynamıştır. Avusturya-Macaristan olayları ve XVIII. yüzyılda ortaya çıkan Sırp meseleleri ile kalenin ehemmiyeti daha da artmıştır. Sırpların arzu etmelerine rağmen Akkirman ve Edirne antlaşmaları ile Osmanlılar Avrupa’da nüfuzlarını kaybetmekle berâber Belgrad, Semendire, Fethülislam ve Böğürdelen kalelerinde asker bulundurmak hakkını muhâfaza ettiler.

1862’de yapılan İstanbul Antlaşması ile Sırbistan’daki kaleler Osmanlılarda kalmış ise de Sırpların devamlı olarak Bâb-ı Âlî nezdindeki tazyikleri ile Belgrad Kalesi’nden başka diğer kaleleri bir kaleye benzemediği ve düşman hücumlarına dayanamayacakları ve siyası durum îtibâriyle bu kaleler için bir harp göze alınamayacağı düşüncesi ile Bâb-ı Âlî 3 Mart 1867’de üç maddelik bir teklifte bulunmuştur. Sırp Beyi Mihal ilk iki maddeyi reddederek Osmanlılar için kaleler üzerinde sembolik bir hak tanıyan ve kaleleri Sırplara terk eden üçüncü maddeyi kabul etti. Sultan Abdülaziz 20 Mart 1867 târihli bir fermanla teslim ettiği kaleler içerisinde Fethülislam da elden çıkmış oldu. Yalnız üçüncü madde gereğince bir zaman kale burçlarında Sırp Bayrağı yanında Türk Bayrağı da dalgalandı.

·       Gökhan Karataş

·       Balkanlarda Osmanlı-Türk Medeniyeti ve Eserleri

·       15 Mart 2020

İlginizi Çekebilir

Fatih’in Ordusu

Prof. İlber Ortaylı: Fatih'in ordusu 200 bin kişi değildi, yağmaya üç günden fazla izin verilmedi "15’inci yüzyılda hiçbir ordu 200 bin kişiden oluşamazdı" Hürriyet gazetesi
Devamını Oku...

29 Mayıs 1915

Türk ordusunda bazı birliklerde görev değişimi yapıldı. Alman denizaltısı U-21 Gökçeadanın Kefelos Koyunda demirli düşman zırhlılarını torpillemek isterken denizaltı ağına
Devamını Oku...

Tarihte Ekmeğin Yolculuğu – 1

Ekmeğin tarihi geriye dönüp baktığımızda, kuşkusuz yabani buğday ve arpa ile başlar. Buğday günümüzde dünya nüfusunun % 35’nin geçim kaynağıdır. İnsanoğlunun yy'ardır unsuz,
Devamını Oku...

Kırım Sürgünü'nün hayattaki tanıkları o yılları anlattı

Modern dünya tarihinin en acı trajedilerinden Kırım Tatar Sürgünü'nün yaşayan tanıkları, 75 yıl sonra bile gördükleri zulmü tüm detaylarıyla
Devamını Oku...

Hint-Avrupa Dil Ailesi

Dünyanın belli başlı dillerinin çoğu (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Hindi dili, Bengal dili, Farsça) aynı dil ailesinin üyeleridir. Bugün dünya nüfusunun yüzde
Devamını Oku...

Balkan Göçü: 1912 – 2012 Yüz Yıllık Sürgün

Türklerin ve Müslüman halkların, her milletten Hıristiyanların yan yana yaşadığı bir halklar tapınağıydı Balkanlar. Yüzyıllar boyunca kardeşçe bir yaşama kucak açmıştı. 19.
Devamını Oku...

Osmanlı Devletinde ilk ayrılıkçı hareketi 1804'de Sırplar başlattı

"Türk Devleti'nin Osmanlı döneminde ilk ayrılıkçı hareketi 1804'de Sırplar başlattı. Sonra da diğer gayrimüslim unsurlar onu takip etti. Bütün bu ayrılıkçı hareketlerin arkasında
Devamını Oku...

Tarihte Bugün 1 Mayıs 2017

    Tarihte Bugün 1 Mayıs
Devamını Oku...

Osmanlının ilk özel gazetesi Tercümanı Ahval Gazetesi

Şinasi Tercüman-ı Ahvalin ilk sayısındaki ünlü mukaddimesinde halkın görevleri olduğu kadar haklarının da bulunduğunu ve bunlardan birinin de ülke menfaati için görüş bildirmek
Devamını Oku...

Tarihte Bugün 9 Aralık 2016

1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu. 1917 - Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 1925 - Yerli kumaştan
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3995290

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı