Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nda(*)

Tarih 24 Aralık 1930

Gazi Mustafa Kemal 24 Aralık 1930 Çarşamba günü saat 11.00'de okulumuzu ziyaret ederek, şereflendirir. Hava soğuk ve yağmurludur. Edirne Erkek Muallim Mektebi'nde farklı bir gün yaşanmaktadır. Okuldaki sessizliği öğrenci çığlıkları bozar. "Mustafa Kemal geliyor! Gazi Mustafa Kemal geliyor!" Tüm öğretmen ve öğrenciler Mustafa Kemal'i coşku içinde karşılarlar. Daha sonra sınıflara girilir. Gazi Mustafa Kemal verilen dersleri izler. Öğrencilere çeşitli sorular yöneltir. Aldığı yanıtlara göre, yeri geldiğinde kendisi de ders verir.

Girdiği sınıflarda izlediği dersler Fizik, Tarih, Ruhiyat ve Terbiye dersleri olur. Fizik dersi öğretmeni, aynı zamanda okul müdürü olan Sakallı Avni (Avni Yakoğlu) Bey'dir. Ders konusu "Yer Çekimi Kanunu ve Eğik Yüzeylerdir" Gazi dersi dinledikten sonra öğrencilere dönerek: "Çocuklar, özellikle Fizik, Kimya gibi fen derslerine önem veriniz. Öğretmen olduğunuzda bu dersleri ihmal etmeyiniz. Memleketin kalkınması fenle olacaktır. Bilime ve fenne önem veren uluslar çok çabuk kalkınmışlardır" der. Bu sözler; tüm yöneticilerimiz ve gençlerimiz için dün olduğu gibi bugünde önemini aynen korumaktadır. Girdiği tarih dersinin öğretmeni Abdullah Bey'dir. Derste bir Orta Asya haritası getirtilir. Gazi bizzat kendisi harita başına geçerek öğrencilere ders verir. Ruhiyat ve Terbiye dersinde de uzun süre kalır. Öğrencilere işlenen konularla ilgili çeşitli sorular yöneltir. Dersin öğretmeni Ahmet Hamdi (Akman) Bey'dir. (Ahmet Hamdi Akman daha sonraki yıllarda Kızılçullu Köy Enstitüsünün müdürlüğünü yapmış, Ortaklar Köy Enstitüsünün yer seçimi ve kuruluşunda Kurucu Müdür olarak görev almıştır.) Dersin konusu "Eski toplumların bireylerde aradığı özellikler" dir. Mustafa Kemal öğrencilerin görüşünü aldıktan sonra: "En iyi birey, kendinden çok bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığını korumaya ve mutluluğuna kendini adayan insandır." der. Atatürk Türk Gençliğinden böyle bir karakter özelliği beklemektedir.

Okulumuzun tarihinde önemli bir yer tutan böylesine şerefli bir günün yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun...

(*) M. Kadri Sümer/ "1882'den 1978'e Edirne Erkek Öğretmen Okulu Tarihçesi" adlı kitap çalışmamdan özetlenerek aktarılmıştır.

Alıntı: Mehmet Kadri Sümer

İlginizi Çekebilir

Ekim 1919 tarihinde Sivas’ta Temsilciler Kurulu Karargâhı’nda

Mustafa Kemal Paşa, Ekim 1919 tarihinde Sivas’ta Temsilciler Kurulu Karargâhı’nda, Samsun’a gidişini Kılıç Ali’ye şöyle anlatmıştır: -“Ben düşündüğüm programımı
Devamını Oku...

İş Bankası Kurumu

“İş Bankası Kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bakımından başlı başına yer alacaktır.” Mustafa Kemal Atatürk Görülen o ki İş Bankası’na “el koymak” için bir gerekçe
Devamını Oku...

Yabancılar bir taraftan iç unsurları kışkırtıyorlardı...

Atatürk diyor ki ''Yabancılar bir taraftan iç unsurları kışkırtıyorlardı... Bu devamlı problemler altında zaten fakir düşmüş olan anayurtta, ana unsur devlete verebilecek parayı
Devamını Oku...

Teşkilat-ı Mahsusa

Teşkilât-ı Mahsusa, İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilattır. İttihat ve Terakki'nin Türkçü ve İslamcı siyasi görüşleri
Devamını Oku...

Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir

Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana
Devamını Oku...

Atatürk’ün ayakkabıcısı

Ihsan Hanson Bakırköy Sümerbank Şubesinde tanışmıştık. Masama gazeteye sarılı bir tomar dolar bıraktı müdür bey bana bir hesap aç dedi.Nüfüs kağıdına göre 95 yaşında idi
Devamını Oku...

Atatürk'ün ölmeden önce tasarladığı Cumhuriyet Köyü projesi

Atatürk'ün ölmeden önce tasarladığı Cumhuriyet Köyü projesi, Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulandı ve tüm dünyaya örnek
Devamını Oku...

Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır

Atatürk Türk ve Dünya tarihini çok iyi okumuş ve anlamış, toplumun her kesimiyle iç içe olmuş doğru temsilcileri bulup temasa geçerek üniter yapımızın temellerini oluşturmuştur.
Devamını Oku...

Atatürk diyor ki

''Bizim için yaşam ateşi gelecek nesiller için kurtuluş ümidi olan kutsal amacımıza boyun eğmeden yürüyeceğiz ve Allah'ın yardımı ile ne yapıp yapıp başaracağız... Ölmez bu
Devamını Oku...

Osmanlı’da borçlanmalar

''Yabancılar bir taraftan iç unsurları kışkırtıyorlardı; diğer taraftan da kendileri Osmanlı devletinin iç işlerine karışıyorlar ve her karışmada da yine devlet ve milletin aleyhine
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 4636182

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı