Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nda(*)

Tarih 24 Aralık 1930

Gazi Mustafa Kemal 24 Aralık 1930 Çarşamba günü saat 11.00'de okulumuzu ziyaret ederek, şereflendirir. Hava soğuk ve yağmurludur. Edirne Erkek Muallim Mektebi'nde farklı bir gün yaşanmaktadır. Okuldaki sessizliği öğrenci çığlıkları bozar. "Mustafa Kemal geliyor! Gazi Mustafa Kemal geliyor!" Tüm öğretmen ve öğrenciler Mustafa Kemal'i coşku içinde karşılarlar. Daha sonra sınıflara girilir. Gazi Mustafa Kemal verilen dersleri izler. Öğrencilere çeşitli sorular yöneltir. Aldığı yanıtlara göre, yeri geldiğinde kendisi de ders verir.

Girdiği sınıflarda izlediği dersler Fizik, Tarih, Ruhiyat ve Terbiye dersleri olur. Fizik dersi öğretmeni, aynı zamanda okul müdürü olan Sakallı Avni (Avni Yakoğlu) Bey'dir. Ders konusu "Yer Çekimi Kanunu ve Eğik Yüzeylerdir" Gazi dersi dinledikten sonra öğrencilere dönerek: "Çocuklar, özellikle Fizik, Kimya gibi fen derslerine önem veriniz. Öğretmen olduğunuzda bu dersleri ihmal etmeyiniz. Memleketin kalkınması fenle olacaktır. Bilime ve fenne önem veren uluslar çok çabuk kalkınmışlardır" der. Bu sözler; tüm yöneticilerimiz ve gençlerimiz için dün olduğu gibi bugünde önemini aynen korumaktadır. Girdiği tarih dersinin öğretmeni Abdullah Bey'dir. Derste bir Orta Asya haritası getirtilir. Gazi bizzat kendisi harita başına geçerek öğrencilere ders verir. Ruhiyat ve Terbiye dersinde de uzun süre kalır. Öğrencilere işlenen konularla ilgili çeşitli sorular yöneltir. Dersin öğretmeni Ahmet Hamdi (Akman) Bey'dir. (Ahmet Hamdi Akman daha sonraki yıllarda Kızılçullu Köy Enstitüsünün müdürlüğünü yapmış, Ortaklar Köy Enstitüsünün yer seçimi ve kuruluşunda Kurucu Müdür olarak görev almıştır.) Dersin konusu "Eski toplumların bireylerde aradığı özellikler" dir. Mustafa Kemal öğrencilerin görüşünü aldıktan sonra: "En iyi birey, kendinden çok bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığını korumaya ve mutluluğuna kendini adayan insandır." der. Atatürk Türk Gençliğinden böyle bir karakter özelliği beklemektedir.

Okulumuzun tarihinde önemli bir yer tutan böylesine şerefli bir günün yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun...

(*) M. Kadri Sümer/ "1882'den 1978'e Edirne Erkek Öğretmen Okulu Tarihçesi" adlı kitap çalışmamdan özetlenerek aktarılmıştır.

Alıntı: Mehmet Kadri Sümer

İlginizi Çekebilir

Hepsini Sopayla Kovalarız...

Cumhuriyetin ilanı sıralarında Necmettin Sadak Gazi Mustafa Kemal Paşa’yla bir röportaj yapmak üzere İzmir’e gitmiştir. Görüşlerini şöyle anlatmaktadır: “Gazi’yle bir defa
Devamını Oku...

İstiklal Madalyası

İstiklal Madalyası oval biçimli olup kırmızı, yeşil renkli kurdelesi vardır. Pirinçten olan madalya TBMM tarafından 21 Kasım 1923 tarihinde Atatürk'e verilmiştir. Ön yüzünde üstte
Devamını Oku...

Türk milleti büyük bir arslandır

Atatürk diyor ki ''Türk milleti büyük bir arslandır. Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlıklarız. O arslanın büyük
Devamını Oku...

31 Ekim 1915

Enver paşa Mustafa Kemal'i son bir ziyarete gelir. Yanında Ahmet İzzet paşa ve yaveri Kazım Orbay vardır. Görüşmeden sonra at üzerinde cepheyi teftiş etti. General Monrea Londraya genel
Devamını Oku...

Ordularımız İzmir Rıhtımında İlk Verdiğim Hedefe, Akdeniz'e Ulaştılar

Atatürk diyor ki: ''Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz telgrafta da, İzmir'deki İtilâf Devletleri konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin verildiği bildirilerek,
Devamını Oku...

Atatürk’ün çocuk sahibi olamaması hep bir sızıydı yüreğinde

24 Eylül 2016  Alıntı: Levent Karaşin Bir çocuk sahibi olamamak hep bir sızıydı yüreğinde. Bu acısını hiç gizlenmeyecekti de. Bir baloda Asaf İlbay, on altı yaşındaki kızını
Devamını Oku...

Atatürk’ün Ulus ve Avrasya Konusundaki Düşünceleri

21 Aralık 2016 Parrhesia eski Yunanca bir sözlük olup 'hakikati söyleme konusunda dürüstlük' demektir. “Parrhesiastes” sözcüğü ise ölüm tehdidi altında bile hakikati söyleyen
Devamını Oku...

Kadın Savaşçılar

Zor günlerdir, kara günlerdir, köyde erkeklerin kalmadığı günlerdir, çöpten adam arandığı günlerdir. Bir gün gene gönüllü toplamaya gelirler. Vatanın zorda olduğu öyle günlerdir
Devamını Oku...

Bir birey olarak bütün varlığımla çalışmaya kutsal bildiğim her şey adına söz vermişimdir

Atatürk diyor ki ''Amacımızın, yüce amaçlarımızın elde edilişi için düşmanlara silâh verecek her türlü husustan sakınmamız gerekir. Yalnız ve yalnız bir şey düşünmek
Devamını Oku...

Atatürk diyor ki

''Milletler gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin görevi, yaşamı neşe ve sevinçle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Yaşam hakkında
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7662 Toplam Görüntülenme: 3379641

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı