Basklar ve Türkler

Palasların bir kolu olan Basklar (Pelasqlar Antik Yunan Tarihçisi Herodot’un deyimiyle Ural Altay’dan gelen Iskitlerdi. Yani Türklerdi... Ve Antik Yunan, Herodot’un deyişiyle Medeniyeti kendilerinden önce orda yasayan Pelasqlardan öğrendi... Kaynak: Heredot Tarihi)

Basklar, Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın kuzeyinde yaşayan ve Hint-Avrupaî olmadığı Fransız Larousse Ansiklopedisi'nce dahi kabul edilen Bir Türk boyudur. Büyük tarihçi, arkeolog ve dil uzmanı Hamit Zübeyir Koşay, Bask dilinin Türkçe ile bağlantısını gösteren makaleler yazmıştır. (37) Birinde şöyle der:

"Basklar ile Türkler M.S. 3. asırda birbirlerinden ayrılmışlardır. Basklar'ın menşei meselesinin çözümü, İskitler'in menşei meselesi ile yakından bağlantılıdır... Mesudi Nuruci El-Zehep'te İspanya'nın kuzeyinde Araplar ile mücadele eden kavimlerden bir bölümünün İskitler olduğunu kaydeder."

Bütün bu değerlendirmeleri borçlu olduğumuz Adile Ayda, "Türkler'in İlk Ataları" kitabında şöyle diyor:

"Nasıl Yakutlar kendilerine Soko diyorsa, Basklar da kendilerine Eu-Sko der."

Burada hemen bir "O" harfinin düşmüş olduğu ve kelimenin aslının Eu-Soko olduğu ve Sakalar'ın bir boyunu ifade ettiği görülür. Yani Basklar, İskit diye bildiğimiz Saka Türkleri'nden başkası değildir!

Bu bizi şaşırtmamalıdır! Cengiz İmparatorluğu'nun Pasifik Okyanusu'ndan Baltık Denizi'ne, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na uzandığı ve etkisini hâlâ Moğolistan, Tataristan ve Kırım'da hissettirdiği düşünülürse; Milat'tan önceki Saka Türkleri'nin etkisini, göçler yoluyla Çin'den Anadolu'ya, İtalya'ya ve İspanya'ya kadar hissettirmesini tabii karşılamak gerekir.

Konu burada da bitmez... Adile Ayda Encyclopedia Britannica'dan Pelasklar konusunda şu alıntıyı yapar:

"Filologlar tarafından Pelasg-Skoi etimolojisinin linguistik açıdan mümkün olduğu ileri sürülmüştür."

Yunanca çoğul eki olan Oİ atılınca geriye Pelasg-Sk kalır. Bu da onların Pela-Saka olduğunu gösterir... Tıpkı Eu-Saka olan Basklar gibi, Pelasklar da bir Saka Boyudur! Etrüskler'in Tur-Saka olduğunu daha önce söylemiştik.

Bunların hepsi bize şu gerçeği göstermektedir: İlk TÜRK boylarından olan Pela-Sakalar doğudan gelip Batı Anadolu'yu hâkimiyetlerine almış, oradan adalara, Yunanistan'a atlamış, Truva'yı kurmuş ve Hellenler'e karşı savunmuş, nihayet İtalya'ya iki koldan göçederek Roma'yı, ayrıca Troyen şehrini kurmuştur. Bilindiği gibi, bu kelime ile İngilizce Troyan kelimesi Thrryen-Turhan kelimesine, bizim kullandığımız Truva kelimesinden daha yakındır.

Neticede, gerek Yunan gerekse Roma Medeniyeti, temelini, Pelasklar'ın büyük rol oynadığı İyon Medeniyeti'ne borçludur. Ama Saka Türkleri orada da kalmamışlar, büyük bir ihtimalle İtalya'ya geldikleri gibi, denizden İspanya'nın kuzeyine geçmişler ve Fransa'nın güneyine yayılmışlardır. Hiç bir zaman bölge halklarıyla kaynaşamayan, özelliklerini koruyan bu halk, Rıza Nur'a göre de Basek Türkleri ile aynı soydandır.

·       (37) - Koşay, H. Zübeyir, Belleten Ocak 1972, sf. 75,77

·       Önasya sayı 64, sf.4

·       Tan Can

·       4 Mayıs 2020 

İlginizi Çekebilir

Izbişte, Zaluf (Kırcasalih) kesidi

1912 Balkan savaşı sonrası günümüzdeki Türkiye topraklarına yapılan büyük Pomak göçlerinin bir diğer aşaması 1920'li yıllarda Kuzey Yunanistan topraklarında gerçekleştirilmiştir.
Devamını Oku...

Fatih Sultan Mehmet

İtalyan ressam Bertoldo Di Giovanni'nin tasarladığı madalyon. Arka yüzünde kavuklu sarığı, sırtında pelerini ve belinde kuşağı ile
Devamını Oku...

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlk çocuk hastanesi olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuruluş
Devamını Oku...

Türkiye'de genel nüfus sayımı

Türkiye'de genel nüfus sayımı, Türkiye'de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan "Devlet İstatistik Enstitüsü" (DİE), yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Devamını Oku...

17 Nisan 2015

Bugün 17 Nisan 1915. Düşman donanması Çanakkaleyi ve karşısında ki Kilitbahiri ağır bombardımana tabi tuttu. Osmanlının Filistinde ayrılık faaliyetleri yürüttükleri için
Devamını Oku...

Sultan Mahmud

Sultan Mahmud o çağın devlet adamları üzerinde olumlu etkiler uyandırmıştır. İstanbul'da uzun süre İngiliz elçiliğinde bulunmuş olan Lord Stratford onun portresini şöyle çizer
Devamını Oku...

30 Kasım 1915

30 Kasım 1915. Nihayet hava bira düzeldi. Fırtına sona erdi. Donda bitti hava bi,raz ısındı. Avusturyadan gelen 15lik top bataryalrı düşman siperlerini hallaç pamuğu gibi atıyor. Doğal
Devamını Oku...

Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan İngiliz Kuvveti

25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan 3000 askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle on saat mavzer atışlarıyla sahilde durduran
Devamını Oku...

Tarihte Bugün 31 Ekim 2016

1517 - Martin Luther, Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak Protestanlığı ilan etti. 1831 - Takvim-i Vekayi yayına başladı. 1864 - Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu. 1876 -
Devamını Oku...

Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılı

Birinci Dünya Savaşı 11 Kasım 1918’de bitti. Bugün yüzüncü yılı kutlanıyor. Savaşa yol açan nedenler, aradan yüzyıl geçmesine karşın farklı biçim ve yoğunluklarla bugün de
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3972714

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı