Atatürk Dönemi Tarih Ders Kitabı

Metin Aydogan

[...Atatürk’ün başlattığı Tarih araştırmalarının somut sonuçlarından biri, liselerde okutulmak üzere hazırlanan dört ciltlik Tarih Kitabı oldu. O dönemde dört yıl olan lise eğitiminin her sınıfı için hazırlanan bu kitap, dünya ve Türk tarihini gençlere öğretirken, kurulan yeni devletin dünya görüşünü de açıklıyordu. Batı ya da Osmanlı merkezli tarih görüşüne karşı, bağımsız bir tarih anlayışı ortaya koyuyordu. Atatürk’ün yakından ilgilendiği Kitabın önsözünde şunlar yazılmıştı: “Son yıllara gelinceye dek ‘Türk Tarihi’ ülkemizde en az incelenmiş konulardan biri durumundaydı. Bin yıldan uzun süren İslamlık-Hıristiyanlık davalarının doğurduğu düşmanlık duygusuyla tutucu tarihçiler, bu davalarda yüzyıllarca İslamlığın öncülüğünü yapan Türklerin tarihini, kan ve ateş maceralarından ibaretmiş gibi göstermeğe çalıştılar. Türk ve İslam tarihçiler de Türklüğü ve Türk uygarlığını İslamlık ve İslam uygarlığıyla kaynaştırdılar. İslamlıktan önceki binlerce yıla ait devreleri unutturmayı, ümmetçilik siyasetinin gereği ve din gayretinin ödevi bildiler. Daha yakın zamanlarda, Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm unsurlardan tek bir milliyet yaratmak hayalini güden Osmanlılık akımı da, Türk adının anılmaması, ulusal tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu sayfalardan kazınıp silinmesi yolunda üçüncü bir etken halinde diğerlerine eklendi. Bütün bu olumsuz akımlar, doğal olarak, okul programları ve okul kitapları üzerinde bile etkisini gösterdi ve Türklüğün çadır, aşiret, at, silah ve savaş kavramlarıyla eşanlamlı tutulması geleneği okul kitaplarımıza dek girdi”…Atatürk ölümüne yakın; “Türk tezi olgunlaştı, onun üzerinde yürümek, durmadan çalışmak gerekir. Bazı inançsızlar olabilir. Bunlar yolkesenlere benzer, onlara aldırmayınız” diyerek vasiyet niteliğinde önermelerde bulundu... Önermeleri yerine getirilmediği gibi, ölümüyle birlikte yaptırmakta olduğu araştırmalar önce yavaşlatıldı, sonra durduruldu. İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu 1939’da, yani ölümünden bir yıl sonra, liselerde okutulan Tarih Kitabı, eğitim proğramından çıkarıldı. Yerine bir yıl içinde hazırlanan bir başka tarih kitabı geçirildi. 1941-1942 ders yılında liselerde bu kitap okutulmaya başlandı. Prof. Fuat Köprülü, önceki çalışmalara kendisi de katılmış olmasına karşın; yeni yönetimin tutumuna uyarak 1940 yılında yazdığı bir yazıda, kendisinin zaman zaman 'nasyonalist romantizmin' etkisinde kaldığını, ancak 'romantik bir ulusal tarih görüşünün' giderek son bulması gerektiğini yazdı. Turancılık akımının önde gelen isimlerinden Nihal Atsız, Atatürk dönemindeki tarih çalışmalarını; "Türk tarihi tımarhane yöntemlerine göre kurulmak istenmiştir" diyerek tümden yadsıdı…]

Kaynak; Metin Aydoğan "Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler"

İlginizi Çekebilir

Doğu Cephesi

Atatürk diyor ki ''Yıllarca yurdun çeşitli savaş alanlarında komuta ettiğim ordularımızın üstsubay ve subayları ile ilgili olan ve öteden beri bildiğim bir gerçeği, yüz sekseninci
Devamını Oku...

Malatya'ya gelişi ve Türk Ocağı’nda konuşması

13 Şubat 1931 - Atatürk'ün, Malatya'ya gelişi, şehirde ziyaretleri ve Türk Ocağı’nda konuşması: ...Bütün vatan bir demir kitle haline gelecektir. Demiryolları memleketin tüfekten,
Devamını Oku...

Atatürk diyor ki

"Bahusus bizim milletimiz, milliyetinden tegafül edinişin çok acı cezalarını gördü. Osmanlı İmparatorluğu dâhilindeki akvam-ı muhtelife hep millî akidelere sarılarak, milliyet
Devamını Oku...

Köprülülü Hamdi Bey

Kuvayi Milliye Kahramanı, Edirne Valisini Bulgar çetelerden kurtararak ün saldı, Kurtuluş Mücadelesine
Devamını Oku...

İstiklâl Marşı'nın yazılması

Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle
Devamını Oku...

Balkanlardan Göç Edenler

Balkan Savaşı, 1912. Anadolu'ya göç eden Türkler… “Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır.” Mustafa Kemal Atatürk   Alıntı: Caner Sünecli‎ Tarihten
Devamını Oku...

Harbiyeli Mustafa Kemal

Mustafa Kemal 10 Şubat 1902'de okulunu bitirerek (Piyade - 1472 sicil numarasıyla) teğmen rütbesiyle Türk Ordusu'nun şerefli bir subayı olmuştur. Harbiyeli Mustafa Kemal ...1898 yazında
Devamını Oku...

Ata'mın Mektebi Hala Ayakta

Selanik, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli merkezlerinden olduğu halde Osmanlı döneminden günümüze kalan yapılar açısından yeterince araştırılmamıştır. Kurucusunun adını
Devamını Oku...

Halit Bey'in Trabzon ve Çevresinde Ulusal Örgütler Kurmakla Görevlendirilmesi...

Atatürk diyor ki ''Baylar, Trabzon'da bir iki kişinin, pek yurtsever ve saygıdeğer olan Trabzon halkına hiç de bilgi verilmediği halde, onlar adına, oradaki ulusal varlığı kendi
Devamını Oku...

Sevdiklerinin cenazesine katılmazdı

Sevdiklerinin cenazesine katılmazdı, dayanamazdı… Annesi vefat etti, cenaze törenine gitmedi. Kardeş gibi arkadaşı Nuri Conker vefat etti, gitmedi… Manevi kızı vefat etti,
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3953726

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı