II. Kılıçarslan Türbesi

II. Kılıçarslan Türbesi, Konya Alâeddin Tepesi’nde bulunan Alâeddin Cami avlusunda bulunan türbe kitâbesine göre Sultan II. Kılıç Arslan döneminde (1155-1192) yaptırıldığı ve Türbenin mimarı pencerenin üzerindeki iki satırlık kitabede; “Hoçenli Abdülgaffar oğlu Yusuf’un eseri, Allah onu ve Müslümanların cümlesini magfiret
Devamını Oku...

Oğuz Kağan Destanı - Oğuzname

Oğuz Kağan Destanı'nın; iki biçimi mevcuttur. Biri Reşideddin'in yazdığı destandır. Diğeri Uygur metnidir. Reşididdin'in destanında; Oğuz Kağan doğar doğmaz İslamiyet'i kabul eden bir kahraman olarak tasvir etmiştir. O'nun faydalandığı Uygur metninde ise; Oğuz Kağan eski Türk inancına sahiptir. Reşideddin'in yazdığı destanda Oğuz Kağan, Kara Han'ın; Uygur metninde ise Ay Han'ın
Devamını Oku...

Oğuzname

Türkler’in tarihi, devletçiliği, yönetim sistemi, dünya görüşü ve estetik zevkleri hakkında değerli bir kaynak olup özellikle sosyal-siyasal, tarihî-mitolojik, dinî-felsefî görüşleri, epik ve bediî düşünceleri yansıtan örnekler içeren bir eserdir. Aslında Oğuznâme ismi geniş anlamda Oğuzlar’ın kozmik menşe, takvim ve köken mitleri, destanları, şiir parçaları, rivayetleri, atasözleri, soy kökleri ve ortaya çıkmalarıyla ilgili sözlü ve yazılı metinler topluluğunu ifade
Devamını Oku...

Kayı

Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl), bu boya listesinde Selçuklular’ın mensup bulunduğu Kınık boyundan sonra ikinci sırada yer vermiş ve onu Kayıg şeklinde zikretmiş, damgasını da göstermiştir. Eserini 1206 yılında tamamlamış olan Fahreddin Mübârek Şah’ın Türk kavimleri listesindeki “kayık” ismi de bu boyu ifade etmiş
Devamını Oku...

Anadolu'da Türk İzini Sürerken Kars - Kağızman Kaya Oymaları

Moğolistan'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada yapılan Türk Dünyası Yüzey Araştırmaları ve Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalar yürüten Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibi; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Nahcivan ve son olarak da Moğolistan’da
Devamını Oku...

Bozkır Devletinin Özellikleri

Bozkır'da yaylak ve kışlak düzenini, meraların bölüşülmesini, topluluk işlerinin düzene sokulmasını sağlamak; devlet otoritesinin sağlanması ile mümkün olmuştur. Göktürk yazıtlarında kaydedildiğine göre; Bozkır halklarının devlete bağlılığı, tapınç düzeyindedir. Boyların birleşerek bir devlet oluşturması; genel olarak güçlü ve karizmatik bir lider etrafında
Devamını Oku...

Balat Kapısı

Kapının Bizans zamanındaki adı Vasiliki Pili’dir. Hünkâr Kapısı anlamına gelmektedir. İmparator ve ailesi Haliç tarafından deniz yolu ile Blakherna Sarayı’na gelmek istediklerinde bu kapıyı kullanırlarmış. Sonraki dönemlerde Port Palatina ya da Kynegoi olarak da adlandırılmıştır. Kapı 1894 yılında bir depremde
Devamını Oku...

Azra Akın'ın bu elbisesi Sümerbank pazeninden dikilmişti

Azra Akın, 2002 Dünya Güzeli seçildi. Ayrıca… Londra'da yapılan yarışmada, Azra Akın'ın final gecesinde giydiği, terzi Cemil İpekçi'nin diktiği Anadolu kültürünü yansıtan kırmızı basma elbise, “En İyi Giysi” seçildi. İngilizler üzeri çiçekli pazene hayran kaldı. Ve fakat
Devamını Oku...

O kırmızı koltuk takımını asla unutamadım...

7-8 yaşlarında idim ki büyük bir salonu ve artık çalışan kalöriferi olan bir eve taşındık. Yeni bir evin yaşam şeklimizde de yenilikler getireceğini o çocuk kafamla bile anlıyor, heyecanlanıyordum. Şişhanede doğduğum külüstür sobalı ilk evden getirilen eşyalar ve dört tane koltuğumuz yeni evin kocaman salonunda güdük kalmışlardı. Annem babam mobilyacı dolaşıp
Devamını Oku...

Dede Korkut Diliyle Bayram

Sırtını dayadığın kara dağların yıkılmasın / Gölgesine oturduğun koca ağaçların kesilmesin / Gümrah akan ırmaklarının suyu kurumasın / Kolun kanadın kırılmasın / Ulu Tanrı seni namerde muhtaç etmesin / Koşarken ak boz atın
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 4437256

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı