Afrodit, Eros ve Pan

Helenistik dönemde yapılan Afrodit, Eros ve şakaları ile tanınan keçi ayaklı Pan heykeli Mikonos yakınında Delos adasında 1904 yılında bulunmuştur. Çıplak tanrıca Afrodit kendisine erotik tekliflerde bulunan keçi ayaklı Pan'ı elindeki terlikle savuşturmaya çalışırken bu arada aşk tanrısı Eros yardımına gelir. (MÖ.100) Alıntı Arkeolojinin
Devamını Oku...

Türkçüler

Türkçüler kendi içlerinde tezatlar ve bilgi eksikliğinden doğan yanlışlardan, sağ-sol ve din saplantısı ile düşünce üretmekten kendilerini kurtarmalıdır. Bu daha çok araştırma okuma inceleme gerektirir ve bir Türkçü bu -doğru-bilgileri yaymak çevresini bilgilendirmekle yükümlüdür. Herhalde bunu diğer unsurlardan bekleyecek değiliz. Başbuğ Atatürk'ün yolunda olanlar bilimi rehber edinir, İnsanımızı aydınlatır ve kutlu bir hedef gösterirler. En büyük savaş cehalete karşı yapılan kültürel savaştır. Yoksa örgütlü cehalet uyuyan kültürü boğar. Esenlikler. Alıntı Selim
Devamını Oku...

En Çok Okunan Gazeteler

1922 ya da 1923... 14 yaşındayız… Çok şeye aklımız ermeye başlamış, İstanbul'dan gelen gazeteleri yer gibi okuyoruz. Vakit, İkdam, Vatan, Tasvir-i Efkâr en çok okunan gazeteler. Ara sıra "Akşam"ı da gördüğümüz olurdu. Eskilerden Süleyman Nazif'ten Abdülhak Hâmid'e, yenilerden Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri'ye kadar o zamanın belli başlı yazarlarının yazdıklarını kaçırmamaya çalışırdık… Refet Paşa'nın İstanbul'a geldiğinde gazetecilerle konuşurken söylediği bir söz nedense kafamda kalmış. Gazetecilerden biri : "Paşam, İstanbul hanımlarını nasıl buluyorsunuz?" gibi bir soru sormuştu. Paşa, "Çok iyi..." filan gibi nezaket gereği bir iki şey söyledikten sonra: "..ancak çoğu şişman.." gibi bir söz etmişti.
Devamını Oku...

Genetik mühendislik ile doğan insanüstü ırk; Orta Asya'da Kağanlık kuracak

Amerikalı yazar: "Genetik mühendislik ile doğan insanüstü ırk; Orta Asya'da Kağanlık kuracak." Orjinal ismi "The Eugenics Wars 1-2" olan, Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Greg Cox'un yazdığı kitabın hikâyesine göre; bilim adamları genetik mühendislik sayesinde çok daha üstün bir insan ırkı yaratırlar. Bu yeni ve üstün ırk; insanlardan çok daha zeki, çevik ve dayanıklıdır. Daha yenidünyaya gelmelerine rağmen; kendilerini, insanlığı ve dünyayı çabucak öğrenirler. İnsanlardan daha üstün olan bu yeni ırkın bazı bireyleri, kendilerine özgü bir devlet kurma fikrini ortaya atar. Bazıları insanlığın yönetimini almak isterken, bazıları da insanlığı topyekun yok edip, kendi çağlarını başlatmak isterler. Derken, olaylar gelişir
Devamını Oku...

Tokatlıyan İş hanı'nın yerinde bulunan Tokatlıyan Oteli

Otellerin en eskisi, Galatasaray'da şimdiki Tokatlıyan İş hanı'nın yerinde bulunan Tokatlıyan Oteli idi… Çok heybetli, güzel bir binaydı. Bina şimdi de Balıkpazarı'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın malıdır. Binayı çok eskiden Tokatlıyan işletmiş ve otele adını vermiş. İkinci eşi madam Mercedes'in üç evladı vardı, bunlar Medoviç soyadını taşırlardı, Avusturyalı'ydılar… Tokatlıyan'da balolar,çaylar, düğünler olurdu... Medoviçler hayırsever insanlardı. Tokatlıyan öldükten sonra otelin işletmesi onlarda kaldı. Fakir halka ekmek dağıtırlar, genç Matmazel Medoviç Büyükdere Latin Kilisesi'ne gidip tüm fakirlere yardım ederdi.. 1944'ün eylül ayında, II. Dünya Savaşı'nın bitmesine yakın, Türkiye Amerika ve
Devamını Oku...

Türk Doğmak

  Müslüman, Hristiyan, Musevi, Budist, Yezidi, Mecusi, herşey olabilirsin. Bu senin tercihindir. Oysa Türk olmak için Türk doğmak gerekir. Yukarda saydığım isimlerde bir millet olmamıştır ama Türk milletini bütün yeryüzü tanır. Kafanızı kuma sokarak görmezden gelemezsiniz... Etki alanımızdaysanız saygı göstereceksiniz. Başka çareniz yok Alıntı Selim Sarısoy
Devamını Oku...

Milliyet Davası

"...Milliyet davası, siyasi bir mücadele konusu olmadan önce şuurlu bir ülkü meselesidir. Şuurlu ülkü demek, müsbet ilme, ilmi usullere dayandırılmış bir hedef ve gaye demektir. O halde propagandalarda müsbet usullere müracaat etmek şarttır. Hareketlerin imkân şuurları ve sıraları mutlaka hesaba katılmalıdır. Türkiye dışında kalmış olan Türkler ilkin Kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.” Gazi M.Kemal Atatürk Kaynak (Atatürkçülük III-Atatürkçü Düşünce Sistemi
Devamını Oku...

Divanü Lugati't Türk'teki Atasözleri Üzerine

Prof. Dr. Mehmet Ölmez Türk atasözlerine rastladığımız en eski kaynak, en eski Türkçe yazılı kaynak olan Orhon Yazıtları’dır. Yazıtlarda karşımıza çıkan atasözleri son olarak Talat Tekin’ce ele alınmıştı.1 Yazıtlardan sonraki kaynaklarda, Uygurca metinlerde de karşımıza Türk atasözleri çıkar. Bu konuda yapılan çalışmalar toplu olarak O. F. Sertkaya’nın yazısında
Devamını Oku...

Ateşi Bulan Türk

Türklerde ateş ve ocak kültleri birbirinden ayrılmaz. Soyun ve ata ocağının devamı "Otçigin/Ottigin" adı verilen en küçük çocuğun görevidir. O, çadırdaki (yurt-üy-eb-ev) ocağın sönmemesi için baba ocağında bırakılır. Şöyle bir efsane anlatılır: " Kök Türklerin ataları Hunların kuzeyinde bulunan SOU ülkesinden çıkmışlar. Onların kabile reislerine "A-PANG-PU" derlermiş. Bu reisin on yedi kardeşi varmış, Adı İ-chi Ni-shu-tu olan küçük kardeşlerinden birisi KURT'tan doğmuş. Bu çocuğun diğer kardeşleri çok zayıf oldukları için düşmanları tarafından yok edilmişler. Kurt'tan doğan İ-chi Ni-shu-tu, tanrılar tarafından öylesine güçler tarafından donatılmış ki "YADA TAŞI" ile yağmur yağdırma ve aynı zamanda
Devamını Oku...

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözü

“Kudretsiz beyinler, zayıf gözler gerçeği kolaylıkla göremezler. O gibiler, büyük Milletimizin yüksek seviyesine nazaran geri adamlardır. Fakat zaman bütün gerçekleri, en geri olanlara dahi anlatacaktır.”. Alıntı Selim
Devamını Oku...

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 4453120

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı