Hulûl Anlayışının Tarihi ve Farklı Tezahürleri

Hulûl anlayışının iki farklı entelektüel uğraştan veya arayıştan kaynaklandığı, bu bakımdan iki farklı yönünün olduğu dikkat çeker. Tenasüh, panteizm ve antropomorfizm (teşbih) gibi kavramlarla yakın anlamlar içeren hulûl, en genel haliyle Tanrının eşyaya intikal etmesi veya bedene bürünmesi, özellikle de insan görünümünde tecessüd etmesi şeklinde tarif edilir. Bu bazen Tanrının yaratıklarından birine veya belirli kişilere, bazen de tamamına intikali şeklinde yansıma bulur Kaynak: Demirci 1998: 340   Alıntı: Seher Bilhan Sürme‎ - Arkeoloji Sanat & Dinler
Devamını Oku...

Ute Kabilesi "Kızılderili Atasözü"

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Sana uymayabilirim. Yanımda yürü ki böylece seni görebileyim, böylece ikimiz eşit oluruz... Alıntı: Selim
Devamını Oku...

17. Yüzyıl Edirne'sinde "Yeni Köprü" -

Dr. Rifat Osman'dan, bkz. A. Süheyl Ünver: Edirne'de Eski Köprü. [- Bir Kısmının Yıkılması Dolayısıyla -] T. Y. Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi Yayını, No: II, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1947: 10. Yorumlar Mehmet İşler Edirne’mizde böyle bir köprü yok bildiğim kadarıyla Tunç Üçer Mecidiye (Meriç) köprüsünün eski halı. Bu günkü hali 1842-1847 tarihleri arasında inşa edilmiştir. Serdar Seçkin Eski haliyle "Yeni Köprü" tamamen ahşap malzemeden yapılmıştır. Yenisi de kazıklar üzerine çapraz bağlar kirişler kolonlar ahşaptan yapılarak, çevreden getirilen taşlar düzenli şekilde kesilip, şekil verilerek ağırlıkla temel oluşturulmuştur. Köprünün su gücüyle dönmemesi de bu yük ve kıyıda ki her iki yönlü
Devamını Oku...

Yeterince Hazırlanmış Olması Gereken Üç Araç İç ve Görünürdeki Cephelerimiz

Atatürk diyor ki ''Şimdi baylar, düşmana saldırmak için verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan önce hazırlamak ve tamamlamak zorunda bulunduğumuz savaş araçlarının ne olduğunu söyleyeyim: Tam üç aracın hazırlığının yeter ölçüde olduğunu görmek istiyorum. Onlardan birincisi, en önemlisi ve temel olanı doğrudan doğruya ulusun kendisidir; ulusun, varlığı ve bağımsızlığı için gönlünde, vicdanında beliren ve gelişen istek ve dileklerin sağlamlığıdır. Ulus bu içten gelen isteğini ne denli güçlü gösterirse, bu istek ve dileğinin gerçekleşmesi için ne denli çok dayanç ve inanç gösterirse, düşmanlara karşı başarı sağlamak için o denli güçlü bir aracımız olduğuna inanırım. İkinci araç, ulusu
Devamını Oku...

Bizans'ı Roma'dan Ayıran Güç

Doğu Roma İmparatorluğu nasıl aslından Batı Roma imparatorluğundan ayrılıp Bizans imparatorluğu olabildi? Bilindiği üzere Bizans'ın yani Yunanlıların kendine has net bir ordusu yoktu. Hele hele Batı Roma ordusu ile boy ölçüşebilecek bir ordusu? Tarihe damga vurmuş savaşçı bir millet de değildiler. Bizans ordusunun ana kuvveti paralı askerlerden, lejyonerlerden oluşmakta idi... peki kimdi bu lejyonerler? Ve M.S.312'de birdenbire Bizans Ordusu Roma ordusunu yendi hemde Roma'da! Bu zaferin ardında ki vurucu güç Bizans adına Süvari Birliğiydi, beklenmedik bir hücumla Roma lejyoner ordusunu darmadağın ettiler... Peki, Yunanlılar nasıl ve ne zaman Roma ordusunu dağıtacak Süvari Birliği sahip olmuştular? Sahiden kimdi bu İmparator Konstantin'in
Devamını Oku...

Kavram Nedir?

Kavram Türleri Nelerdir? Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Bu bir yönüyle nesneye, diğer yönüyle anlama ifade eder. Kavramın dildeki karşılığına terim denir. Kavramlar yoluyla düşünür, düşündüğümüzü dil yoluyla aktarırız. Kavram, hayalden farklıdır. Hayal bir objenin belli bir anının tasarımıdır ve özeldir. Oysa kavram, aynı türdeki nesnelerin ya da varlıkların ortak tasarımlarıyla oluşur. Bu nedenle özel değil, geneldir. Kavramların çeşitleri terimlerin çeşitlerini de belirtir. Bu çeşitleme de içeriklere göre yapılır. 1. Tümel Kavram (Genel Kavram) Nedir? İfadelerde “bütün, tüm, her, hepsi” ifadeleri geçiyorsa bu kavram ya da terim, tümeldir. Aynı özellikleri taşıyan ya da aynı sınıfa giren
Devamını Oku...

Osmanlı Tarihinin Dönemleri

1-Kuruluş Dönemi: 1299-1453 İstanbul’un Fethi 2-Yükselme Dönemi: 1453-1579 Sokullu’nun ölümü 3-Duraklama Dönemi:1579-1699 Karlofça Antlaşması 4-Gerileme Dönemi: 1699-1792 Yaş Antlaşması 5-Dağılma ve Çöküş Dönemi:1792-1922 Saltanatın kaldırılması *Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılmasındaki amaç; incelenmesini kolaylaştırmaktır. Osmanlı Devleti Kurulduğu Dönemde Anadolu’nun Durumu Bu dönemde Anadolu’da; Anadolu Selçukluları Bizans İmparatorluğu Trabzon Rum İmparatorluğu Venedik ve Ceneviz kolonileri Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı. Anadolu’da siyasi birlik olmayıp bu devletlerin hepsi de İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi verir durumdaydı Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada Balkanların
Devamını Oku...

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşına müteakip olarak Anadolu’ya ayak basmasından 6 yıl sonra İznik’e kadar ilerleyen Selçuklu komutanı Kutalmış Süleyman Şah tarafından bağımsızlığı ilan edilen Türk Devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşına müteakip olarak Anadolu’ya ayak basmasından 6 yıl sonra İznik’e kadar ilerleyen Selçuklu komutanı Kutalmış Süleyman Şah tarafından bağımsızlığı ilan edilen Türk Devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlı Devletinin Anadolu’ya taarruzlarıyla yıkılmış, beyliklere bölünerek Osmanlı Devletinin temellerini meydana
Devamını Oku...

Türk'ün kılavuzu bilim, inancı özgürlük olmalı.

3 Mayıs Türkçülük Bayram'ınız kutlu olsun. Moğolistan'da Orhun bölgesinde Koşo Tsaydam'da kurulmuş (açılışı M.732) Kültigin anı külliyesinde bulunan heykel kalıntıları kaynak alınarak yapılmış rekonstrüksiyon. Büyük Türk kahramanı, Göktürk prensi ve tüm Türk Ordu'larının komutanı Kültigin. Anonim 2005 Alıntı: Yaşar
Devamını Oku...

Yedi Uyurlar

Putperestlik döneminde isimleri Yemliha* Mekselina* Mislina* Mernuş* Debernuş ve Sazenuş olan 6 genç, putperest inanışların getirdiği uygulamalar yüzünden kurban edilmek zorunda kalırlar. Bunu kabullenemeyen gençler kralın askerlerinden kaçarken, yolda kendilerine katılan çoban Kefestatayuş ve köpeği Kıtmir ile bir mağaraya (Yencelüs) sığınırlar. İçeri girmekle uğraşmak istemeyen askerler mağaranın kapısını örtüp onları ölüme terk ederler. Bir gecelik uyku uyuduklarını düşünen gençler uyanıp kapıyı açmayı başarır, içlerinden biri yiyecek almak için şehre indiğinde mucize ortaya çıkar. Ekmek ve yiyeceklerin ödemesini yaparken verdiği altın artık kullanılmamaktadır sonrası malumunuz. Gençler bir gece değil tam 200 yıl (
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 4636128

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı