Alantepe Etkinlikleri sona erdi

Batı Trakya Kozlukebir Belediyesi tarafından organize edilen, 2018 Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri sona erdi. Batı Trakya Türklerinin köklü geleneklerinden biri olan Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri 31 Ağustos Cuma gün Basırlıköy’den başladı. İlk gün programı kılınan Cuma namazının ardından 2018 Ağası Hasan Hüseyin'in davullar ve zurnalar eşliğinde köyleri ziyeret ederek vatandaşları etkinliklere davet etmesi ile başladı. Akşam saatlerinde ise Basırlıköy’de eğlence düzenlendi. Cumartesi ve Pazar günleri etkinlikler Alantepe'de devam etti Cumartesi günü programı ağanın Basırlıköy'den Alantepe'ye hareket etmesiyle başladı. Ağa Alantepe'de er meydanında halkı selamladıktan ve
Devamını Oku...

2 Eylül 1919 - Atatürk'ün, Sivas'a gelişi

Semih Dülger 2 Eylül 1919 - Atatürk'ün, Sivas'a gelişi, Candan gösterilerle karşılanması. Erzurum'dan kongre için hareket eden Mustafa Kemal ve arkadaşları halkın sevgi gösterileri arasında Sivas'a vardı. Erzurum Kongresi başarıyla sonuçlanmış, bunun yankıları Sivas’ta da duyulmuştu. Artık sıra Sivas Kongresi’ne geliyor, bunun hazırlıkları devam ediyordu. Sivas delegelerini Erzurum çıkışı Ilıca’ya kadar uğurlayan Mustafa Kemal Paşa, kongreye katılmak için gelen delegelerin hanlardan, otellerden alınarak onların, uygun yerlerde ağırlanmasının gerektiğini söylemişti. Sivas halkıda buna uygun olarak davranmıştı. Nihayet, Ağustos ayı içinde her taraftan bir takım temsilcilerin Sivas’a hareket ettikleri ve bir kısmının
Devamını Oku...

2 Eylül 1928. İstanbul / Gelibolu Manevraları

Semih Dülger 1928 yılında denizciliğin önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Gelibolu’ya Ertuğrul Yatı ile yapmış olduğu bir ziyaret esnasında ani bir kararla donanmaya kısa bir manevra yaptırmıştır. Mustafa Kemal 1 Eylül 1928 Cumartesi günü sabaha karşı 03.30’da Ertuğrul Yatı ile Dolmabahçe’den ayrılarak Marmara gezisine çıkmıştır. Bu geziye; Gaziantep Milletvekili Ali (Kılıç), Yozgat Milletvekili Salih (Bozok), Bolu Milletvekili Cevat Abbas (Gürer), Sinop Milletvekili Recep Zühtü, Rize Milletvekili Hasan Cavit, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın), Cumhuriyet Halk Partisi Başkâtibi Saffet Nuri, Şehir Hatları İdaresi Genel Müdürü Sadullah, Cumhurbaşkanlığı Başkâtibi Tevfik (Bıyıklıoğlu), Başyaver Rüsuhi,
Devamını Oku...

Kleopatra

(M.Ö. 60 - M.Ö. 30), Eski Mısır'ın pek ünlü kraliçelerinden biridir. Mısır'da hüküm süren Yunanlı Ptolemaioslar'ın 14'üncüsüdür. Tarihte «Kleopatra VII» diye anılır. Babası Ptolemaios Xl'in M.Ö. 51 yılında ölmesi üzerine tahta çıkan 10 yaşındaki kardeşi Ptolemaios XII ile evlendi. Bu sırada 18 yaşında bulunan Kleopatra Mısır'ın gerçek hükümdarı oldu. Kleopatra M.Ö. 47'de Öldürülen Ptolemaios Xll'nin yerine tahta geçen 11 yaşındaki kardeşi Ptolemaios XIII. ile evlenerek hükümdarlığını sürdürdü. Aynı yıl Roma İmparatoru Caesar (Sezar) İskenderiye'ye ayakbastı, 1 yıl Mısır'da kaldı. Bu 1 yıl içinde Caesar'ın gönlünü kazanan Kleopatra, Mısır'daki hükümdarlığını daha da sağlamlaştırdı. Alıntı: Şükrü
Devamını Oku...

Edirne Sinanköy Kazıları bu yıl yeniden başlıyor

* Tüm insanlık mirası için önem taşıyan bir arkeolojik alan var Lalapaşa sınırları içinde. Adı Sinanköy. Antik çağlardaki adıyla Prabadon. Sinanköy, gerçekten önemli bir kültürel miras. Ortaçağ sürecinin ve öncesinin önemli bir iskân alanı Çok kompleks bir alan ve hiç bozulmadan ve hiç el değmeden kalmış bir yerleşme. Tabii ki yapılacak çalışmaların ortaya koyacağı verilerin turizme kazandırılması Edirne merkezden 18 km uzaklığıyla Edirne merkezin olsun turizmine önemli bir katkı yapacak boyutlarda. Belki de Edirne’nin kültür turizmi için en önemli noktalardan biri. Sinanköy Ortaçağ ve öncesine giden bir geçmişe sahiptir. Buradaki çalışmalarımız bize bunu açıkça gösterdi. Alt kısımda bulunan Kilise ve manastır
Devamını Oku...

Eğridere Ardino Bulgaristan

Ardino şehri Doğu Rodop Dağları'nın batısında, Kırcali 'nin güneybatısında bulunur. Başkent Sofya'ya uzaklığı 300km'dir. 385 km kare bir alanda yerleşik olan şehrin nüfusu 54 ayrı yerleşim biriminde 16412 kişi olarak sayılır. Ardino şehri eskiden köyün içinden geçmekte olan dereden dolayı Eğridere olarak bilinirdi. 1934 yılında Eğridere adı Ardino olarak değiştirildi, 1960 yılında 'da kasaba olarak ilan edildi. Kasaba bugün kültür yönetim ve tarım merkezidir. Kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde Çernooçene, Kırcali ve Cebel kasabaları ile batısında da Nedelino, Madan ve Smolyan bölgesinden Banyalar ile komşudur. Kasabanın sınırları içinden Arda nehrinin orta kolu akmaktadır bu kol Kırcali Barajı'nda son bulur. Ardino sınırları
Devamını Oku...

Bir Dünya Kayıplara Karıştırılırken

(Bu Günkü Grek Milleti Neden ve Nasıl İcat Edildi. İkinci Kısım. Kabala İttifakının Osmanlı Hanedanlığını Hükmüne alması Birinci Bölüm Kabala İttifakı Diyar ı Türke Arapa Aceme; nasıl girdi ve orada, Türk Arap Acem Roma Dünya Düzenini, Nasıl Yıktı. Etütler.28) Kabalacı tarihler, İstanbulun, Osmanlı Hanedanlığı Devleti tarafından; 29 Mayıs 1453 tarihinde, ilhak edilişini; Padişah için, “Büyük Zafer” ve Dünya için, “Bir Çağın Kapanışı”, olarak, nitelendirirlerken; birbirleriyle tezat içinde olan; ne “Zafere”, ne kapanan, ne de açılan “Çağa”; tatmin edici, açıklık getirirler. Netice itibarıyla, İstanbulun, Padişahtan, ilhak edilişine; ne demekse, “Orta Çağın Kapanışı”, “Yeni Çağın
Devamını Oku...

Babil Efsanesi Zemininde, Türk Arap Acem Roma Dünya Düzeninin, Yıkılışı

(Bu Günkü Grek Milleti Neden ve Nasıl İcat Edildi. Birinci Kısım. Türk Arap Acem Dünya Düzeni Dördüncü Bölüm. Dünya Medeniyetinin Geldiği Düzenin Yıkılması Etütler.22) Binlerce yıldan beri tekâmül eden; Türk Arap Acem Roma Dünya Düzeni; Kabala İttifakı tarafından, yıkılır. Yıkılan, bu Düzenin, istinat ettiği; Beynelmilel Koyne Dili üzerine yazılı; İlim, Fen, Edebiyat, Ticaret, İktisat; velhasıl, Hayatın, her dalıyla alâkalı Yazılar ve Kitaplar; Vatikan tarafından, yakılırlar... Avrupa şehirlerinde; aylardır, yıllardır, asırlardır süren; ölçerilen, yani körüklenen, külhanlarda, yanan; Yazıların, Kitapların ve onların, sahiplerinin kokuları; şehre yayılır, dumanları göklere
Devamını Oku...

Her Avrupalı; Hem de az değil, çok; Türktür Araptır Acemdir

(Bu Günkü Grek Milleti Neden ve Nasıl İcat Edildi. Birinci Kısım. Türk Arap Acem Roma Dünya Düzeni Dördüncü Bölü. Dünya Medeniyetinin Geldiği Düzenin Yıkılması Etütler.23) Kabala İttifakı, Türk Arap Acem Roma Dünya Düzeninin, yerine; “Hint Avrupa Irkı Dünya Düzenini” getirmek için; Avrupada Yüz Binlerce Türk Arap Acem Romalıyı katleder; onlara ait Milyonlarca Yazıyı ve Kitabı yakar... Yalnız, Kabala İttifakı, ne yapamaz, bilir misiniz; Avrupalının dilinden, Türk Arap Acem Romalıya ait; binlerce sözü alamaz; hayatından, Türk Arap Acem Romalıya ait, Yüzlerce Örf ve Âdeti çıkaramaz; bir de, Avrupa Topraklarından, Türk Arap Acem Romalıya ait, Milyonlarca Yer Adını, yani Toponimi,
Devamını Oku...

Harbiye Nazırı Nazım Paşa yerine Enver Paşa olsaydı

Hep düşündüğüm konu takdir yazgı değişmez ama bir ufak kıyaslama -Balkan Savaşları patlamadan evvel Harbiye Nazırı Nazım Paşa yerine Enver Paşa olsaydı sonuç farklı olurmuydu? -Nazım Paşa idaresindeki Osmanlı orduları 50 gün içinde feci bozgunla atayadigarı balkanlar elden trajik şekilde elden çıktı istisna Edirne İşkodra ve Yanya dışında ele alınır mukavemet yoktu. -İşin trajik tarafı nazım paşa kendinden emindi taarruz odaklı orduyu ikiye böldü 2 hafta içinde Sofya’ya girmesi ümit edilen ordu Çatalca’ya kadar düşman işgaliyle dramatik olaylara şahit oldu -Gelelim Enver Paşa’ya o da bir harp mağlubu fakat kısa sürede orduyu modernize ederek 4 yıl gibi uzun sürede imkânları kısıtlı Osmanlı orduları yensin yenilsin
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3960323

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı