Efsane Türk Casusu: İngiliz Kemal

Asıl adı Ahmet Esat Tomruk olan ünlü Türk casusu İngiliz Kemal, 1892 senesinde İstanbul’da Cerrahpaşa’nın Altımermer semtinde doğdu. Babası Evkaf Nezareti Varidat Kalemi Müdürü, annesi ise Sıdıka Hanımdır. Ahmet Esat sarışın ve mavi gözlü idi. Babası öldüğünde beş yaşındaydı. O ve annesi dayısı Sezai Bey’in himayesine girdiler. İlköğrenimini Emirgan’da tamamladıktan sonra dayısı tarafından 679 sıra numarası ile Galatasaray Lisesi‘ne kaydedildi. Fransızcasını geliştirmiş; yurt dışından edindiği arkadaşları ile yabancı dilini geliştirmek için mektuplaşmaya başlamıştı. Bundan başka İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumca öğrendi. Yurt dışından sık sık mektupların gelmesi iktidaafiyeler tarafından takibe
Devamını Oku...

Pomakların Sibergücü

Bulgarski i Turski / Bulgarca ve Türkçe Açıklama - Pomak Ajans Pomak halkı. Bilinen yazılı tarih olan (Pomak ismiyle-öncesinde Bogomiller veya Torbeş adlandırmasıyla varlıklarını sürdürmekteydiler) 1300’lü yıllarda 1.Murat Balkan ve Rumeli sefereleriyle başlayan doğunun batıyı işgal etme ve ele geçirme dönemlerindeki yoğun savaşlarda sürekli yerini almış. 1300 den 1920 yılına kadar ismini savaşlar, isyanlar, göçler, sürgünler, katliamlar, asimilasyonlar ile mücadelede var olma hayata tutunma kavgası ile tarihe yazdırmıştır. Bizans ve Roma dönemlerinde sürgünler ve eritme saldırıları bitmemiş Her dönem yok sayılmış, Rusya çarlığının Panslavist akımlarında Baltoslav kavminden geldiği için hedef gösterilmiştir… Pomashki
Devamını Oku...

Atatürkçü Düşünce Derneğinden Kamuoyuna Bildiridir

Bugün, yine Atatürk Cumhuriyetinin kazanımlarını, ilke ve devrimlerini yok etmeye kararlı zihniyetin yeni bir saldırısıyla karşı karşıyayız. Daha dün "birinci derece tarihi sit alanı" olarak ilan edilip ulusumuza emanet edilmiş olan Ata'mızın kabrine hayâsızca el atmaya kalkışıp alanı gizlice imara açmak isteyenler, bugün il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi veren bir yasa hükmünü yine gizlice Meclis'e gönderebilmişlerdir. Cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile il ve ilçe müftülerinin evlendirme memurları arasına eklenmesi ve kendilerine
Devamını Oku...

Türklere özgü, sivri keçe-külah başlıklar

Orta Asya Hakasya Taş Balbal. M.Ö. 3000-2000. Ve Kuman-Kıpçak Türklerine ait Taş Baba. 10-11.yy. Türklere özgü, sivri keçe-külah başlıklar.   Alıntı: Nuray
Devamını Oku...

Balkan Savaşı Selanik'in Düşmesi

Selanik’in düşmesinin haberini Mustafa Kemal’in nerede ve nasıl haber aldığını Salih Bozok’un kendi ağzından dinleyelim: Trablus’tan dönüp, İskenderiye’de vapur beklediği günlerin birinde, evvelce Selanik’te tanıştığı bir Rum kızı, kendisini tanımış. -“Aaaa… Kemal Bey siz burada mısınız?” -“Evet… Birkaç gün İskenderiye’de kalacağım.” -“Bir kadeh likörümü içmez
Devamını Oku...

Bismişah Allah Allah

Dem-i Pir ve keremi evliya, erenler evliyalar aşkına; 2018 Seyyid Ali Sultan yaylası ve Seçek yayla ağası, talip Hüseyin Bakal'ın kurbanları kabul ola, 3-4-5 ağustos'ta lokmaları, ölmüşlerinin ruhuna, sağlarının canına değe, Vakitler hayrola Hayırlar feth ola Şerler def ola Gönüller şad ola Meydanlar abad ola Üçler, beşler, kırklar, Oniki imam ve ondört masum-u pâk, onyedi kemer bestegân efendilerimizin yolundan, erkânından, didarından, katarından, cemâlinden ayırmaya. Pir Hacı Bektaş-ı Veli ve Pir-i Balım Sultan erenlerimizin de himmetleri üzerimizde hazır ve nâzır buluna, Dil bizden, nefes Şah Seyyid Ali Sultan efendimizden ola, Gerçeğe hü!   Alıntı: Seyyid Ali Sultan
Devamını Oku...

Askerî Görevleri

Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük önder, ebedî başkomutan, saygın devlet adamı olarak dünya tarihinde yerini
Devamını Oku...

Labranda Kutsal Alanı Milas

Zekeriya İpek Ülkemiz, özellikle de Batı Anadolu konumu, elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Adım başı bir antik kente veya kutsal alana rastlamak mümkün. Bunlardan biri de Karia kentlerinin yılın beş günü değişik eğlenceler, yarışmalar, dinsel ayinler düzenlediği adaklar adadığı Labranda Kutsal alanıdır. Muğla'nın Milas ilçesine 14 kilometre uzaklıkta
Devamını Oku...

Ertuğrul Gazi Türbesi

Söğüt / Bilecik Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Babası Süleyman Şah, annesi Hayme Ana'dır. Eşi Halime Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Ertuğrul Gazi'nin diğer oğulları Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Bey'dir. Ertuğrul Gazi'nin kardeşleri ise Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar'dır. IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler. Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara'nın batısındaki
Devamını Oku...

Putperest Roma bayramı kutlanırken

Olay bir pagan yani putperest Roma bayramı kutlanırken, 155 senesinde Polycarp'ın Roma tanrılarına tapmayı reddetmesi üzerine, Kadifekale eteklerindeki antik Roma stadyumunda olmuştur. İzmir'in ilk piskoposu da olan St. Polikarp aynı zamanda Selçuk Ayasuluk tepesinde mezarı bulunan Hz. İsa'nın en sevdiği, en genç havarisi olan aziz Yuhanna'nın da talebesiydi. St. Jean 12 havari içinde şehit edilmeyen ve yüz yaşına yakın yaşayan aynı zamanda Yuhanna İncilinin de yazarıdır. Bir de Hz. Meryem'i Kudüs'ten Efes'e getiren ve onu himayesine alan kişidir. En eski fotoğraflarda bile yeri kaybolmuş olsa da Kadife Kale’de şehit edildiği noktada adına inşa edilen bir şapel yani küçük kilise “Martiryum” görülebilir. Bugün mevcut olan St.
Devamını Oku...

Edirne Sabun Sanayi ve Tic. Ltd. ?ti. A: Yeni Sanayi Sitesi 11/B Blok No.4

– Edirne T: 0(284) 236 31 37


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3996451

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı