Vilayetname’deki Söylencelere Göre Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli’nin, söylencelere dayalı yaşamı Vilâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Velî'de anlatılmıştır. Vilayetnamede, Türbenin kubbesinin II. Bâyezid’in fermanı ile kurşunla kaplanışının anlatılması ile, Bektaşi tarikatının kuruluşunda çok önemli bir yeri olan ve 1501’de tekkenin post-nişin’liğine getirilen Balım Sultan’ın adından hiç bahsedilmeyişi dikkate alınırsa; Vilayetnamenin II. Bâyezid’in (1448-1512) padişahlığı (1481-1512) döneminde ve 1501 yılından önce kaleme alındığı ortaya çıkmaktadır. Abdülbaki Gölpınar'lı, Vilayetname'nin yazarının Firdevs-i Rumi (Uzun Firdevsi) olduğunu ileri sürmüşse de, bu
Devamını Oku...

Mustafa Kemal'in Kabul Etmediği Görev

“Atatürk, hatıralarını naklettiği sırada şu konuya temas ediyor: – Bir gün Enver bana; “Hindistan’a doğru sefer yapmak isteyip istemediğimi” sordu. Emrime üç alay vereceklerdi. İran’dan dünyayı ayaklandıra ayaklandıra Hindistan’a kadar gidecekmişim. – “Ben o kadar kahraman değilim.” Dedim. Talat Paşa söz karıştı: – “Bu görevi niçin kabul etmiyorsunuz?” Bize bir harita getirmelerini istedim. Bir mektep atlası getirdiler. Vaziyeti gösterdikten sonra: – “Hem niçin üç alay dedim: tek bir adam gönderiniz yeter. Nasılsa kendi kuvvetini kendi yapmaya mahkûm değil mi?” – “Bu fedailiği üstüne alır mıydın?” – “Eğer böyle bir imkân olsaydı, sizin emrinizi beklemezdim. Kendim gider, kuvvetler bulur,
Devamını Oku...

16 Nisan 1915

İzmir limanı düşman ablukası altında Daha doğrusu İzmir'den Çanakkaleye kadar düşman devriyeleri her yerde. Limanda bir torpidobotumuz var. Demirhisar zaman zaman limandan dışarı çıkıp vur kaç yapmaya çalışıyor. Bugünde çıktı. Çanakkaleye giden asker taşıyan bir ingiliz gemi konvoyu gördü. Bir kaç torpil attıysada isabet kaydedemedi. Düşman donanması Eceabat'ı bombaladı.( Maydos) Kepez önlerinde bir ingiliz denizaltısı karaya oturur. E-15 bir türlü kurtulamaz. Sahilden atılan isabetli top atışları üzerine teslim olur. Teğmen Cemil emrinde bir filika asker gönderilip mürettebat esir alınır. Düşman daha sonra yüzdürülerek limana getirilir. Alıntı: Yakup
Devamını Oku...

Dini Hayatımıza Musallat Olan Virüsler: Bid'atler

Nasıl ki insanın bünyesini gözle görülmeyen bir takım virüsler hasta ediyorsa dinî hayatımızı da aynı şekilde bir takım virüsler olumsuz etkilemektedir. Bunların başında bid'atler gelmektedir. Bu yazıda kısaca bid'at'in tanımını, sebeplerini ve kurtuluş yollarını ele alacağım. Bid’at’ın Tanımı Bid’at, (dinî hususlarda) sahabe ve tâbiûnun üzerinde bulunduğu yoldan farklı olarak sonradan ihdas edilen ve şer’î delilin gerektirmediği bir yoldur. (Seyyid Şerif Cürcânî, et-Ta’rifât, s.
Devamını Oku...

Bulunan ilk sözlük

O 'Rourke'un sözlüğü Güney Irak MÖ 4000 Dünyada ilk sözlük Uruk, Irak'da bulundu. Louvre, Fransa ' da bulunuyor. Fotoğraf poulpy tarafından çekildi. ArkeoTarihDünya Seher Bilhan
Devamını Oku...

Ufkun Ötesini Gören Tek Lider Uluğ Başbuğ Atatürk

Türk Milli Kurtuluş Hareketi, Batı’nın Dünya ölçüsünde yarattığı sömürü düzenine karşı şahlanmış bir isyandır. Bu büyük bir iş ve başarıdır. Bugün küreselleşme adı altında tüm dünyayı işgal eden emperyalizm,1.Dünya Savaşı'nın sonunda kazandığı zaferi ve tüm dünyayı egemenliği altına alma düşünü Anadolu'da tutuşarak kendilerini yakan Türk Kurtuluş Savaşı ve lideri Mustafa Kemal yüzünden kaybetti. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve uygulanan inkılaplar, tüm sömürge ve işgal altındaki ülkelerde büyük bir ulusal ve antiemperyalist bilinç yarattı. İngiltere İmparatorluğu dağıldı. Türk Milli Kurtuluş Hareketi ve Türk devrimleri, hiç bir zaman, hiçbir zerresinin feda edilmemesi gereken büyük bir
Devamını Oku...

Türkler Balkanlarda Slavlar kadar eski bir yerli halktır

Giriş: Sempozyuma yeni fikir ve yorum getiren özgün araştırma mahsulü olması beklentisi göz önüne alınarak bildirimizin ana tezini, Türklerin Balkanlarda Slavlar kadar eski bir yerli halk olduklarını dile getirmek oluşturacaktır. Karadeniz ve Adriyatik arasında yer alan Balkan yarımadası Erken Bizans devrinde Milletlerin Büyük Göç hareketlerinin sahnesi olmuş, M.S. beşinci, altıncı, yedinci yüzyıllarda Avar ve diğer Türk kavimleri Slavların önderleri ve eğiticileri, savaşlarda ise müttefikleri
Devamını Oku...

Atatürk ve İslam Âlimleri

Gazi Mustafa Kemal, yaşadığı müddetçe gerçek İslâm âlimleri ile bu işi istismar edenlerin ayrıştırılmasını istemiştir. Bir konuşmasmda hakikî âlimlerle hoca kılıklı cahillerin ayrılması gerektiğini şu sözleriyle dile getirmiştir: “Efendiler, bir fikir daha tashih etmek isterim. Milletimizin içinde hakikî ulema, ulemamız içinde, milletimizin bihakkın iftihar edebileceği âlimlerimiz vardır. Fakat bunlara mukabil ilmi kisve altında, ilmi hakikatlerden uzak, lüzumu kadar taallüm edememiş, ilim yolunda layıkı kadar ilerleyememiş, hoca kıyafetli cahiller de vardır. Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıyız. Seyahatlerimde birçok hakikî münevver ulemamızla temas ettim. Onları en iyi ilmi terbiye almış, sanki Avrupa’da tahsil
Devamını Oku...

15 Nisan 1915

General Hamilton ve birleşik donanmanın komutanı Amiral de Robeck gemide son durumları değerlendirdiler. Tarihin şimdiye kadar gördüğü en büyük anfibik çıkarma. Zamanında aynı toprak parçasında Truvalılar ve Persler iki kıta arasında bu tür harekatları binlerce yelkenli gemileriyle yapmıştı. Bu topraklar kana yabancı değil. Zamanında çok sulandı. Türk Ordusu hazır Sessizce düşmanın topraklarımızı işgal edeceği günü bekliyoruz. Türk devletinin yetiştirdiği derin devletimizin adamlarından bir genç kurmayda sabırsızlanarak bekliyor o günü. Çanakkaledeki 1. 2. ve 3. orduların bel bağladığı ve son direniş cephesi olarak ölüm fedailerinin emrine verilmiş bu genç yarbay üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. 10 ay süren
Devamını Oku...

Atatürk ve Ahmet Rasim

1927 yılında… Bir gün, Ankara’da Anafartalar caddesinde İsmail Müştak, Ahmet Rasim’e rastlamış: – “Aman efendim.. Siz buradasınız da, bize niçin haber vermiyorsunuz? Nasılsınız, bir emriniz mi var Ankara’da?” Ahmet Cevdet, Sabahçı Mihran vesaire gibi Ahmet Rasim’i bu yaşa kadar hiç muhtaç bırakmayan gazete patronlarının piyasadan çekilmesi ve kendisinin de ihtiyarlayıp çalışamaz bir hale gelmesi üzerine, ahir ömründe Ankara’ya nafaka aramaya gelen üstat gülmüş: – “Fırınlarda ekmeklerin dört köşe değil, yuvarlak yapılması yüzünden buraya kadar geldim işte.” İsmail Müştak, bu sözlerden bir anlam çıkaramayınca Ahmet Rasim ilave etmiş. – “Bir okka ekmek alayım dedim… Elimden düşüp yuvarlanmaya
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3996440

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı