18 Nisan 1915

Yarbay Mustafa Kemal Bey 19. fırkaya eğitim tatbikat yaptırdı. İçinbe doğmuş gibi tümenini arıburnu yarlarına kadar götürdü. Batırılan Turgut reis gemisinden zar zor çıkarılan iki 88lik top Soğanlıdere taraflarında tabya edildi. 88likler top sesini insana iyice hissettiren kalibrelerin başlangıcıdır. Almanlar daha sonra 2. dünya savaşında bu kalibrede topları küçültecek mobilize güç olarak dere tepe gezdirecekdir. Bugün ilk kez tayyarelerimizle düşman hava güçleri arasında hava taarruzu yaşandı. Türk hava kuvvetlerinin tarihindeki ilk it dalaşıdır. Çok sayıda İngiliz uçağı Türk siperlerine saldırdı. Biz de karşılık olarak Bozcadaya taarruz düzanledik. General Hamilton Fransız kuvvetlerine Kumkaleye sahte bir çıkarma görevi
Devamını Oku...

Balkan Muhaceretinden Bir Anı

Aydın Ayhan Balkan Muhacereti ile ilgili şu hatırayı Balıkesir-İvrindi’de dinledim. Derleme tarihi 3 Mart 1970, Kaynak kişi Emine Adıgüzel, yaşı 82: - Babam 93 Muhaciri olarak İvrindi’ye gelmiş, yerleşmiş. Çocuktum, bir gün “Medrese avlusuna Macırlar gelmiş...” dediler. Bakmaya gittik. Yürüyerek gelmişlerdi. Yorgunluktan verilen yemekleri zor yiyorlardı. Karşıdan hayret ve merakla onlara bakıyorduk. Bir insan nasıl bu kadar perişan olabilirdi?.. İçlerinden yaşlı bir kadın bana işaret ederek “Çocuğum sen kimin kızısın, baban kim?” diye sordu. Söylediğimde ağlayarak boynuma sarıldı. “Ben senin halanım... Çabuk bana babanı çağır...” dedi. Şaşırmıştım. Babamı çağırdım. Babam ağlaya ağlaya koşturdu. Halama
Devamını Oku...

Europa Suriyeli çok güzel bir kızdı

Europa Suriyeli çok güzel bir kızdı. Öyleki parlak teni göz alıcı bakışı ile dillere destan olmuştu. Eğlenceyi ve gezmeyi çok severdi. Sabahtan akşama kadar tüm vaktini kırlarda deniz kıyısında arkadaşları ile birlikte gezerek geçirirdi. Gene böyle bir gün, deniz kenarındaki bahçelerden birinde arkadaşları ile çiçek toplarken Zeus Europa'yı gördü. Onun güzelliği baş tanrının aklını başından almıştı. Karısı Hera'nın haberi olmadan güzel Suriyeliye yaklaşabilmek için altın rengi bir boğa şekline girdi ve kızların çiçek opladıkları bahçenin etrafında gezinmeye başladı. Kızlar boğadan korkmak bir yana onu çok sevimli bulmuşlardı, ona yaklaşarak sevmeye başladılar. Güzel Europa ona yaklaştığı anda boğa yere yatarak
Devamını Oku...

Hanya (Girit) Fatihi Silahdar Yusuf Paşa... (1604 1646)

Serdar Yûsuf Paşa’nın kumandasında 4 Rebîülevvel 1055’te (30 Nisan 1645) Malta seferi olarak duyurulan harekât için Osmanlı donanması İstanbul’dan ayrılmıştı. Girit, Osmanlılar’ın Akdeniz hâkimiyeti önünde duran en önemli engellerden biriydi ve bu seferde padişahın şahsî hırs ve öfkesinden ziyade stratejik gerekçeler ağır basmaktaydı. Osmanlı sarayının buranın söz konusu önemini ve özelliğini ön plana almış olduğu da söylenebilir. Fakat böylesine bir seferin uzun yıllara, büyük insan gücü ve maddî kayıplara yol açacağı hesaplanamamıştı. Donanma 26 Rebîülâhir’de (21 Haziran) Navarin’den hareket ederken seferin Girit’e yönelik olduğu açıklandı ve ilk hedef Hanya olarak tesbit edildi. 23 Haziran’da
Devamını Oku...

Edirne Sarayiçi esir kampında ağaç kabuklarını kemiren askerler

Balkan Harbi Edirne Tunca adasında Türk Esir Kampı Açlıktan ağaç kabuklarını kemiren esir askerlerimiz 105 yıl önce bugünkü L'İllustration dergisi, No. 3660, 19 Nisan 1913: Edirne’nin işgali, hiç şüphesiz bana hayatımın en korkunç-acımasız izlencesini gösterdi. Edirne karşısındaki Maritza adası; Balkan Savaşları süresince ve daha sonra Edirne’nin alınışında; Türk Garnizonu dokuz aylık kuşatma süresince kelimenin tam anlamıyla korkunçtu, yorucuydu tüketiciydi, bitkin düşürücüydü. İhtiyaç maddeleri çoktan bitmişti. Tutsakların geneli; (12.000 civarında) ölmüşlerdi.(Bütün Garnizon) Kolera, tifüs, dizanteri bütün bulaşıcı hastalıklar zavallı tutsakların üzerine çullanmışlardı… Geldiğimde daha 7.000 ila 8.000
Devamını Oku...

Göktürk Yazıtlarına göre, Türklerde insanın ruhu

Göktürk Yazıtlarına göre, Türklerde insanın ruhu, öldükten sonra kuş yahut böcek şekline girmektedir. Bu yüzden ölen kişi için “uçtu” derler. Batı Türklerinde, İslamiyet’i kabul ettikten sonra bile “öldü” yerine “şunkar boldu” yani “şahin oldu” denir. Yakut Türklerine göre, insan ölünce “kut” yani “ruh” bedeni terk ederek, kuş şeklini alır. Kâinatı kaplayan “Dünya Ağacı”nın dalları üstüne konar. Yakutlarda ruh, hayvan şekline de girer. Moğol Şamanı’nın kuş şekline girmesini sağlayacak kanatları vardır. Orhun Yazıtları ve Divanü Lügati’t-Türk’te cennet, “uçmak, uçmağ” terimi ile açıklanır. Aleviler ise ölen kişi için “don değiştirdi”, “göçtü”, “Hakk’a yürüdü” veya
Devamını Oku...

Ölüm Allah'ın Emri

''Evet, ölüm Allah’ın emri Bu doğru ve güzel sözün arkasını bilirsiniz: Ayrılık olmasaydı! Korkmayın, Atatürk için bu büyük emir çıktı, ağladık, perişan olduk; fakat ondan ayrılmadık. Ayrılamazdık. Ayrılmak elimizde değildi. Türk olarak kaldıkça Atatürk’ten ayrılmak yoktur. Memlekette bir iyilik görürüz, seviniriz; bakarız ki, onun eserinin devamıdır, gelişmesi, kökleşip filiz vermesidir. Ortalıkta bir densiz iş yapılır, üzülür, sıkılırız, hattâ kızarız, söylemesek bile söyleniriz. Anlarız ki, onun yolundan şaşmanın, ona sırt çevirmenin neticesidir. Bir millet, iyilikte, kötülükte, olumlu veya olumsuz her işinde onu hakem gibi görür, miyar gibi bulur da kendisinden uzak durabilir mi? Böyle bir insandan ayrı
Devamını Oku...

Türklerin Kökeni ve Türk, Türkiye Kelimelerinin Menşei

Türk Kelimesinin Menşei Etimoloji Târihî şahıs, boy ve millet adlarının teşekkülüne göre Türk kelimesinin aslı, "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden yaratılmış kişi ve insan manasına gelen "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de "yürümek'ten "yürük", "yörük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca çeşitli kaynaklarda; "töreli", "töre sahibi", "olgun kimse", "güçlü", "kuvvetli", "terk edilmiş", "usta demirci" ve "deniz kıyısında oturan adam" anlamlarında
Devamını Oku...

Harezmşahlar (1077-1231)

Harezmşahlar Harezmşahlar Devleti, Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşahtarafından kurulan bir Türk devletidir. Bu devlet Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmıştır. Amuderya bölgesi Orta Çağ'da "Harezm" (Harizm) ve hükumdarlar "Harezmşah" olarak anılırdı. XI. yüzyılın sonlarına doğru bu bölgede kurulan yerli etnik bir topluluk olan ve Türkçe konuşan yerel halkın kurduğu bu devletin adı da
Devamını Oku...

Gazneli Devleti - Gazneliler

Gazne Devleti - Gazneli Mahmut Gazneli Devleti, 961 - 1187 yılları arasında Maveraünnehir, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüş, olan Türk devleti. Gazneliler adlarını başkent edindikleri, şu an Afganistan sınırları içinde bulunan, Gazne şehrinden almıştı. Gazne Devleti'nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı Samanîlerin siyasi ve kültürel etkisinden dolayı Gazneli Türkler, zaman içerisinde
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7675 Toplam Görüntülenme: 3996584

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı