Altay Dağlarından Nefis bir "Güneş Boynuzlu Geyik" Petroglifi.

Geyik Boynuzları, Türk düşüncesinde Güneş'i sembolize eder. Geyik boynuzları her yıl dökülür ve yeniden çıkar. Bu olay Güneşin batıp yeniden doğuşu ile ilişkilendirilmiştir. Türk Mitolojisinde Geyikler Yaşam Otu yiyerek "Ölümsüz" olan varlıklardır. Türk Sözlü Kültüründe "Sıgun Otu" yiyen ve ölümsüz olarak "kutsallık" kazanan "Sıgun Geyiklerden" bahsedilir. Şamanlar göksel yolculuklarını geyikler ile yapar. Hunlar ve Göktürkler ölülerini geyik boynuzu takmış atlar ile gömer. Alıntı Nuray Bilgili Türk Mitolojisi
Devamını Oku...

Khoton Nur, Altay Dağlarından bir Boğa petroglifi

Petroglifler dünya üzerindeki varlıkları ifade etse de, Arkaik insanlar bunları daima gökyüzündeki olaylar ile ilişkilendirmişlerdir. 12 dilimli "Burçlar Kuşağı" Güneşin 1 yıllık dolanımı ile ifade edilen hayvan vb sembolleri içerir. Eski insanlar baharın gelmesiniı ve takvimi, Güneşin Boğa burcuna geçmesi ile başlatır. Bundan dolayı mitoloji ve sanat tarinde, "Boğa Kültü" çok önemli bir yer tutar. Türkler takvimin başlangıç dönemini "Hıdrellez" ile başlatır. Hıdrellez Güneşin Boğa Burcuna geçtiği dönemdir. Altaylardaki bu petroglif, arkaik Türklere ait bir takvimdir. Boğa figürü içinde 12 dilim yer alır. Bu 12 dilim, Güneşin 1 yıllık dolanımında uğradığı 12 Takımyıldızı ifade eder. Alıntı Niray Bilgili
Devamını Oku...

Khoton Nur, Altay Dağlarından bir Boğa petroglifi

Petroglifler dünya üzerindeki varlıkları ifade etse de, Arkaik insanlar bunları daima gökyüzündeki olaylar ile ilişkilendirmişlerdir. 12 dilimli "Burçlar Kuşağı" Güneşin 1 yıllık dolanımı ile ifade edilen hayvan vb sembolleri içerir. Eski insanlar baharın gelmesiniı ve takvimi, Güneşin Boğa burcuna geçmesi ile başlatır. Bundan dolayı mitoloji ve sanat tarinde, "Boğa Kültü" çok önemli bir yer tutar. Türkler takvimin başlangıç dönemini "HIDRELLEZ" ile başlatır. Hıdrellez Güneşin Boğa Burcuna geçtiği dönemdir. Altaylardaki bu petroglif, arkaik Türklere ait bir takvimdir. Boğa figürü içinde 12 dilim yer alır. Bu 12 dilim, Güneşin 1 yıllık dolanımında uğradığı 12 Takımyıldızı ifade eder. Nuray Bilgili. Alıntı Niray
Devamını Oku...

Tanrıya Yolculuk

Tanrının Maskeleri… Evet, Tanrı kendini bir takım semboller, simgeler ve ikonografiler ile gösterir. İnsan soyut ve görünmeyen Tanrıyı her nedense "Dünya Gözüyle" de görmek ister. Tanrının sayılamayacak kadar çok maskesi vardır ve Tanrıyı nasıl görmek isterseniz, o dini seçersiniz. Türk ikonografisinde en kadim piktogram, Tengri okunan simgedir. Peki, neden bu simge bize Tanrıyı çağrıştırır? Psikanalizmin babası C. Gustav Jung'a göre en arkaik Tanrı simgesi, daire içinde artı işaretidir. Daire; sonsuz olan "Gök", Artı ise "Toprak" sembolüdür. Gök eril Toprak dişil arketiplerdir. Tanrı tüm bu zıtlıkların toplamıdır. Gökyüzünün ve dört yönün kavşağı Kutup Yıldızıdır ve kutup yıldızı "Tanrının Kapısıdır". Merkeze
Devamını Oku...

Şaman

Mitoloji ve Sanat; Şamanlar gibi Tanrının "Avatarı" Mitoloji ve Sanat; Şamanlar gibi Tanrının "Avatarı" sayılan, özel insanların "Bilinçaltı" ürünleridir. Tanrısal bölgeden bilinçaltına gelen sesler, renkler ve biçimler, Şamanlar vasıtasıyla hayat bulur. Günümüzde Sanatçılar ve Bilim Adamları onların (Şamanların) mirasçılarıdır. Altaylarda bulunmuş bir Şaman mezarındaki resim. Sanırım kendisi. Başının etrafında kuş tüyüne benzeyen 12 "Telek" ile çevrelenmiş bir Kut Sembolü. Sevgili dinler tarihi uzmanı Mircea Eliade'ya göre; kuş tüyü "Mistik Uçuş" anlamına gelir. Kuş tüylerinin 12 olması, 12 takımyıldız ile alakalıdır. Bunlar 12 gök katı olarak tasavvur edilir ve Şamanın Tanrıya ulaşmak için aştığı "Yolu"
Devamını Oku...

Kul Himmet

Bektaş-ı Veli'nin yolun bilmeyen Gündüzü karanlık gece sayılır Evlad-ı Âli'ye biat etmeyen Zümresi münafık pice sayılır   Evlad-ı Mürsel'dir tutmazsa damen Anlardan ıraktır din ile iman Her kim Ali evlada ederse güman Yüz bin emek çekse hiçe
Devamını Oku...

"Mevzubahis Vatansa Gerisi Teferruattır!"

General Pershing’in Kurmay Başkanı olan General Harburg Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüşürken der ki: -Türk tarihini okudum. Milletiniz büyük kumandanlar yetiştirmiş, büyük ordular hazırlamıştır. Bunları yapan millet elbet bir medeniyet sahibi olmalıdır. Taktir ederim. Ama bu günkü duruma bakalım. Başta Almanya, müttefiklerinizle dört yıl harp ettiniz, yenildiniz. Dördünüz bir arada yapamadığınız şeyi, bu durumda tek başınıza yapmayı nasıl düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal Generale; -“Teşekkür ederim” der. “Tarihimizi okumuş bizi öğrenmişsiniz. Fakat şunu bilmenizi isterim ki biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş aşağılık bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğulları olarak vuruşa
Devamını Oku...

Bilinmeyen Türkatalar

Mehmet Ali Arslan Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşayan Türkatalar’ın nüfusu yaklaşık 1.5 milyon, geçimlerini ise çiftçilik ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Tarihî süreç içerisinde yaşatılan Türk kavramının, millet adı olma geleneğinin, Orta Asya’nın bu keşfedilmeyi bekleyen topluluğu tarafından Türkata olarak sürdürülüyor olması, bölgenin yakın geçmişi dikkate alındığında ilgi çekici bir konu
Devamını Oku...

Bin Yıl Önce Orta Asya Ekonomisi; Sanayi Ve Ticaret

[…Orta Asya’da (Maveraünnehir), en ileri uygarlıklardan birini kuran Karahanlılar (840-1211), dönemlerinde, meta ekonomisini son derece geliştirmiş ve yüksek bir gönenç düzeyine ulaşmışlardı. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de (1069), üretilen ve ithal edilen malların listesini yazmış, ticari ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşler ileri sürmüştü. Burada yazılanlardan, Karahanlıların tarım ve yanısıra; demircilik, ayakkabıcılık, dericilik, cilacılık, boyacılık, döşemecilik, ok ve yay imalatçılığı gibi sanayi dallarında seri üretim yaptıklarını öğreniyoruz. Kitapta, ücret ve ücretli çalışma konularının ele alınması, toplu çalışmaya bağlı manifaktür üretimin, Türklerde 11. Yüzyıl’da gelişkin bir dönem
Devamını Oku...

Bin Yıl Önce Orta Asya Ekonomisi; Sanayi Ve Ticaret

[…Orta Asya’da (Maveraünnehir), en ileri uygarlıklardan birini kuran Karahanlılar (840-1211), dönemlerinde, meta ekonomisini son derece geliştirmiş ve yüksek bir gönenç düzeyine ulaşmışlardı. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de (1069), üretilen ve ithal edilen malların listesini yazmış, ticari ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşler ileri sürmüştü. Burada yazılanlardan, Karahanlıların tarım ve yanısıra; demircilik, ayakkabıcılık, dericilik, cilacılık, boyacılık, döşemecilik, ok ve yay imalatçılığı gibi sanayi dallarında seri üretim yaptıklarını öğreniyoruz. Kitapta, ücret ve ücretli çalışma konularının ele alınması, toplu çalışmaya bağlı manifaktür üretimin, Türklerde 11. Yüzyıl’da gelişkin bir dönem
Devamını Oku...

Pano


Popüler

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti Balkanlarda üstünlük kazandığı dönemde, Anadolu’da siyasi birlik henüz sağlanamamıştı. Anadolu’daki Türk
Devamını Oku...


Yunus Emre Hangi dönemde yaşamıştır?

Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre 1240 yılında Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış ve 1320 yılında
Devamını Oku...


Gelin Koçu Getirme Âdeti

Nişanlı Kıza Gelin Koçu Getirme Âdeti diğer bir adıyla “gelin koçu” âdetini paylaşacağız bugün. Kurban bayramı yaklaşırken pek
Devamını Oku...


İstanbul'un Dağları Hangileridir?

İstanbul'da ki Dağların Adları Nelerdir? İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En
Devamını Oku...


Çimpe Kalesi'nin Alınmasının Önemi

Çimpe kalesi, Balkan topraklarının Güneydoğu kıyısında Gelibolu’da bulunmaktadır. Bu kale 14. yüzyılın ortalarında yani 1352 yılında
Devamını Oku...Toplam Makale: 7662 Toplam Görüntülenme: 3553950

Pano

Balkanlar

Edirne

Haftanın Kitabı